ØS LDV - Det lokale datavarehus

Institutionsspecifik data findes i det lokale datavarehus, ØS LDV. I datavarehuset ligger dels data på løn- og regnskabsområdet og dels forskellige værktøjer, der gør det lettere for institutionen at rapportere og analysere på disse data.

Data i ØS LDV

Kildedata i ØS LDV:

  • Løndata stammer fra Statens Løn System (SLS)
  • Økonomidata stammer fra Navision Stat (NS)
  • Rejseadministrationsdata stammer fra RejsUD.

Dataintegrationer i ØS LDV:

  • Egne data kan integreres til ØS LDV fra andre systemer. 
  • Udtræk af data fra ØS LDV kan foretages fra egne rapporteringsværktøjer (Targit, Crystal Report, SAS m.fl.)

 

Rapporting med ØS LDV

Med rapporteringsværktøjerne i ØS LDV har institutionen mulighed for at rapportere på følgende måder:
 
1. Standardrapporter, som institutionen trækker i Reporting Services
2. Standard-skabeloner i Excel, der hentes på modst.dk
3. Egne rapporter, som institutionen bygger i enten Excel eller ReportBuilder – enten ved hjælp af kuber eller ovenpå ØS LDV databasen
4. Institutionen kan også bygge videre på standardrapporterne fra Moderniseringsstyrelsen
5. Institutionerne kan også med fordel udveksle egenudviklede Excel rapporter, da dette blot kræver skift af datakilder.

Her kan du læse mere om ØS LDV.


Her kan du læse om, hvem ØS LDV henvender sig til