ØS LDV - Det lokale datavarehus

ØS LDV er et datavarehus, der indeholder lokale (institutionsspecifikke) data samt værktøjer til at rapportere på disse.

Data i ØS LDV

Kildedata i ØS LDV:

  • Løndata stammer fra Statens Løn System, SLS
  • Økonomidata stammer fra Navision Stat, NS
  • Rejseadministrationsdata stammer fra RejsUD.

Dataintegrationer i ØS LDV:

  • Egne data kan integreres til ØS LDV fra andre systemer 
  • Udtræk af data fra ØS LDV kan foretages fra egne rapporteringsværktøjer (Targit, Crystal Report, SAS m.fl.).

 

Rapporting med ØS LDV

Med rapporteringsværktøjerne i ØS LDV har institutionen mulighed for at udarbejde rapporter på følgende måder:

1. Trække standardrapporter i Reporting Services.
2. Bygge egne eller redigere i eksisterende standardrapporter i fx ReportBuilder.
3. Bygge egne rapporter i kubeværktøjet, der kan tilgås via fx Excel.
4. Hente standardskabeloner til kubebaserede rapporter i Excel.
5. Udveksle egenudviklede kubebaserede rapporter med andre institutioner. Dette kræver blot skift af datakilde(r).

Læs mere om, hvordan du bruger ØS LDV i rapporteringsøjemed under punktet Anvendelse.