ØS LDV - Det lokale datavarehus

Institutionsspecifik data findes i det lokale datavarehus, ØS LDV. I datavarehuset ligger dels data på løn- og regnskabsområdet og dels forskellige værktøjer, der gør det lettere for institutionen at rapportere og analysere på disse data.

Data i ØS LDV

Kildedata i ØS LDV:

  • Løndata stammer fra Statens Løn System (SLS)
  • Økonomidata stammer fra Navision Stat (NS)
  • Rejseadministrationsdata stammer fra RejsUD.

Dataintegrationer i ØS LDV:

  • Egne data kan integreres til ØS LDV fra andre systemer. 
  • Udtræk af data fra ØS LDV kan foretages fra egne rapporteringsværktøjer (Targit, Crystal Report, SAS m.fl.)

 

To slags rapporter i ØS LDV

Med rapporteringsværktøjerne i ØS LDV har institutionen mulighed for at lave 2 slags rapporter:

1. Standardrapporter, som institutionen trækker i Reporting Services.
2. Egne rapporter, som institutionen bygger i et Excel-baseret kubeværktøj.


Her kan du læse mere om ØS LDV 


Her kan du læse om, hvem ØS LDV henvender sig til