LDV - Det lokale datavarehus

LDV er et datavarehus, der indeholder lokale (institutionsspecifikke) data samt værktøjer til at rapportere på disse.

Kildedata og opdateringsfrekvenser i LDV

 • Løn-, personale- og fraværsdata stammer fra Statens Løn System, SLS
  LDV opdateres med data fra SLS senest fire dage efter en lønkørsel.
 • Økonomidata stammer fra Navision Stat, NS.
  LDV opdateres med data fra NS hver nat. 
 • Rejseadministrationsdata stammer fra RejsUD.
  LDV opdateres med data fra RejsUD hver nat. 
 • Indkøbs- og fakturahåndteringsdata stammer fra IndFak.
  LDV opdateres med data fra IndFak hver nat.

 

Dataintegrationer i LDV

 • Egne data kan integreres til LDV fra andre systemer 
 • Udtræk af data fra LDV kan foretages fra egne rapporteringsværktøjer (Targit, Crystal Report, SAS m.fl.).

 

Rapportering med LDV

Med rapporteringsværktøjerne i LDV har institutionen mulighed for at udarbejde rapporter på følgende måder:

1. Trække standardrapporter i Reporting Services.
2. Bygge egne eller redigere i eksisterende standardrapporter i fx ReportBuilder.
3. Bygge egne rapporter i kubeværktøjet, der kan tilgås via fx Excel.
4. Hente standardskabeloner til kubebaserede rapporter i Excel.
5. Udveksle egenudviklede kubebaserede rapporter med andre institutioner. Dette kræver blot skift af datakilde(r).

Læs mere om, hvordan du bruger LDV i rapporteringsøjemed under punktet Anvendelse.