Partneraftaler

For at kunne hente og modtage data via ØDUP, skal I som institution have en partneraftale.

Generelt

En partneraftale er en konto i ØDUP, som indeholder en indbakke og en udbakke.
Under de enkelte partneraftaler kan du se, hvilke bogføringskredse, som det er muligt at indrapportere regnskabsdata for.

Det er Moderniseringsstyrelsen, der varetager konfigurationen af din partneraftale.

Via brugergrænsefladen i ØDUP kan du se opsætningen af en partneraftale. Vælg menupunktet 'Alias'.  Her kan du se hvilke datastrømme du kan udveksle og hvilke alias der hører til din partneraftale.

Et alias er f.eks. bogføringskredse og løngrupper. Du kan kun udveksle data for de alias, som er opsat i din partneraftale. 


Ændringer

Lokale forhold kan gøre det nødvendigt at ændre i partneraftalen.
  • Hvis flere bogføringskredse behandles lokalt i samme økonomisystem, kan det være praktisk at samle dem i en partneraftale.
  • Hvis regnskabet for bogføringskredse under sammen virksomhed ikke føres i samme system, kan det være praktisk at oprette en ekstra partneraftale.
  • Hvis en partneraftale - mod forventning - indeholder for få eller for mange bogføringskredse, så kontakt Moderniseringsstyrelsen med henblik på afklaring.