Vejledninger Navision Stat

Herfra kan du tilgå alle vejledninger udarbejdet til Navision Stat. Både dem der er udarbejdet af Microsoft og som kræver password, og de øvrige, som du kan tilgå direkte uden password.

I forbindelse med hver ny release af Navision Stat vurderer Moderniseringsstyrelsen behovet for en opdatering af de statslige vejledninger, som beskriver og forklarer anvendelsen af den statslige funktionalitet, der er tilføjet standard produkterne MS NAV 5.0 SP1 og MS NAV2013R2.

Klik herunder for at vælge det sæt af statslige vejledninger, der passer til din Navision Stat version. 

Navision Stat 9.0
Navision Stat 7.1
Navision Stat 7.0.01
Navision Stat 7.0 

Microsoft har udarbejdet vejledninger i form af træningsmateriale til den del af Navision Stat 5.x, som er givet ved standard funktionaliteten i MS NAV 5.0 SP1. Disse vejledninger kan kun tilgås via password. Klik for at starte loginprocessen for Microsofts vejledninger.