Tips & Tricks - Generelt

Som ny bruger på Navision Stat 7.0 eller nyere, kan de første dage være lidt overvældende. Derfor oplistes herunder svar på nogle af de mest hyppige spørgsmål, som vi har modtaget i supporten.

BRUGERGRÆNSEFLADEN

Hvor finder jeg hjælp til brugergrænsefladen?
Se Statslig vejledning til brugergrænsefladen
29.04.15

Hvordan holder jeg stakkene i rollecentret "rene"?
I dokumentet Opfølgning via Rollecenter (pdf), har vi beskrevet, hvordan du kan opdatere dine stakke for en markering af, at posten er håndteret, og derfor ikke længere behøver fokus via en visning i stakkene.
11.05.16

Hvordan sikrer jeg, at Navision Stat løser mine opgaver hurtigst muligt?
I dokumentet FAQ Performanceoptimering (pdf), har vi beskrevet, hvordan du selv kan sikre, at dit Navision Stat regnskab er sat op for den mest optimale afvikling af de daglige arbejdsprocesser. Og hvis du synes, at det ser lidt teknisk ud, tager du bare fat i vores økonomisupport via modstoko@mods.dk
17.06.16

Hvor finder jeg en oversigt over alle genvejstasterne?
Se Genvejstasterne på NS7.0, der indeholder en oversigt over de mest anvendelige genvejstaster i et format, der er velegnet til print.
21.05.15 

Hvordan får jeg adgang til hjælp i produktet?
I Windows-klienten, for Microsoft Dynamics NAV, kan du få vist den Hjælp, der vedrører det sted, hvor din markør er placeret. Er din markør placeret, fx i feltet ’Navn’ på et Debitorkort, så kan du få vist de oplysninger der specifikt er skrevet netop til dette felt. Det eneste du skal gør, er at trykke på F1 tasten. Herefter åbnes den kontekstspecifikke hjælp. Trykker du derimod på spørgsmålstegnet i øverste højre side, fås en anden type hjælp. Denne hjælp beskriver det aktuelle vindue, eller den underliggende tabel. Hjælp via spørgsmålstegnet er oftest mere uddybende i forhold til hele området, men ikke kontekstspecifik i forhold til de enkelte felter.

18.04.16

Hvordan finder jeg frem til et menupunkt eller en rapport?
Hvis du har problemer med at finde funktionaliteten, kan du altid bruge søgefunktionaliteten i øverste højre hjørne 'Søg (Ctrl+F3)', hvor du blot skriver navnet på det du leder efter, fx. 'Kontoplan'. Herefter præsenterer Navision Stat dig for et antal muligheder - afhængigt af hvor præcist du har angivet navnet - som du så blot kan klikke på. Herved skifter Navision Stat automatisk til det valgte punkt fx. 'Kontoplan'.
11.05.15

Hvordan ser jeg navnet på det åbne regnskab?
Regnskabsnavnet fremgår både af adressebaren allerøverst i skærmbilledet og af statusbaren allernederst i skærmbilledet for startsiden og alle listevisningerne, men hvis man arbejder med flere åbne regnskaber ad gangen, kan det være en fordel at opsætte en systemindikator, hvor der kan indsættes en valgfri tekst for regnskabet. Denne tekst følger alle skærmbilleder uanset type.
29.04.15

Hvordan opsætter jeg en systemindikator for regnskabet?
Søg (Ctrl+F3) på 'Virksomhedsoplysninger' og udfold oversigtpanelet 'Systemindikator'. Her kan du fx. opsætte Systemindikatoren med 'Brugerdefineret tekst', Typografien med 'Accent3' og Tekst til systemindikator med 'Test af systemindikator' eller 'Driftsregnskab', men du kan også frit forsøge dig med nogle af de mange andre muligheder. Ændringen slår igennem for alle brugere på databasen og kan opsættes af brugere med opsætningsrettigheder.
29.04.15

Hvordan skifter jeg regnskab på samme database?
Gå til Startsiden og vælg den blå nedadgående pil i venstre hjørne (åbner applikationsmenuen)
Klik på 'Vælg Firma' . Klik på den grå pil, og vælg relevant virksomhed (regnskab). Klik OK for at bekræfte.
Alternativt kan du altid vælge at klikke på regnskabsnavnet nederst i den blå statusbar for skift til andet regnskab.
29.04.15

Hvorfor kan jeg ikke altid rette direkte i data?
I Navision Stat 7.0, kan kort (debitor-, kreditor-, anlægs- og finanskontokort m.fl.) åbnes i to forskellige tilstande: kun visning eller redigerbar. Hvilken tilstand man ønsker at åbne kortet i, vælges fra handlingsbåndet på listevisningen, hvor der kan vælges imellem: Rediger, Vis og Slet.

Hvis man derfor åbner et kort i kun visningstilstand, er det ikke muligt at ændre data i felterne. Ønsker man dette, skal man først ændre tilstanden til redigerbar via handlingsbåndet på kortet, dvs: Rediger, Ny eller Slet.
08.05.15

Hvordan vælger jeg kolonner ind i kladder eller oversigter?
Når du står i oversigten eller kladden, skal du højre klik i overskriften i en af kolonnerne, og vælge Vis kolonne, eller vælge den blå pil i venstre hjørne og punktet Tilpas og Vælg kolonner. Du skal finde den ønskede kolonne i venstre side, marker punkt og tryk Tilføj. Kolonnen er nu flyttet til højre side. Skal kolonnen have en anden placering kan den flyttes op ved at trykke på knappen Flyt op. Tryk Ok. Gå ud af billedet og ind igen, for at kolonnen ses.
10.07.15

Hvordan sætter jeg bemærkninger op på stamdata, fx Debitor?
Du sætter bemærkninger op på fx. Debitor, ved enten at markerer debitor i Oversigten, vælge Handlingsbåndet og Oversigtspanelet Debitor og handlingen Bemærkninger, eller ved at åbne debitorkortet, vælge Handlingsbåndet og Oversigtspanelet Debitor og handlingen Bemærkninger.
10.07.15