Navision Stat 9.0

Næste version af Navision Stat, NS9.0 forventes frigivet ved Moderniseringsstyrelsen november 2017. Navision Stat 9.0 baseres på standardversionen MS Dynamics NAV2016CU12 fra Microsoft.

Nyt i Navision Stat 9.0

Navision Stat 9.0 implementeres som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 7.1, og som en overbygning til Microsoft Dynamics NAV2016CU12. Dermed inkluderes ny standard funktionalitet fra både Microsoft Dynamics NAV2015 og NAV2016.

Standardfunktionalitet leveret ved Microsoft i Microsoft Dynamics NAV2015 og NAV2016
Følgende ny funktionalitet leveres ved Microsoft og justeres af Moderniseringsstyrelsen, for tilpasning til eksisterende statslig funktionalitet i løsningen:

 • Validering af SE-numre på tværs af EU
 • Moms certificering – udstedelse af certifikater
 • Nye farveindikatorer på stakke og KPI-visninger, for at tydeliggøre om en eller flere grænseværdier er overtrådt
 • KPI-visninger baseret på sumtotaler eller egne beregnede data, fremfor simple antalsoptællinger
 • Markering af felter, der kræves udfyldt for efterfølgende mulig behandling af data, fx bogføring
 • Visning af beregnede rabatsumfelter på køb- og salgsbilag
 • Numre for identifikation af fx stamdata og bilag vises ikke, men tildeles automatisk, hvis kun én nummerserie er opsat
 • Mulighed for planlagt afvikling af rapporter
 • Forhåndsvisning af bogføringer, for simulering af resultat forud for faktisk bogføring
 • Nye klienter til både smartphone og tablet samt forbedring af eksisterende webklient

For mere information om ny standard funktionalitet henvises til Microsofts egne beskrivelser (engelsk)

What's new in NAV2015
What's new in NAV2016

Statslig funktionalitet udviklet ved Moderniseringsstyrelsen 

Udover ny Microsoft standard funktionalitet, er der ligeledes prioriteret en inkludering af cirka 100 statslige udviklingsønsker.

De væsentligste udviklingsønsker er anført herunder:

 • EU persondataforordningen understøttes via ny rapport, der gør det nemt at leve op til kravet om borgers indsigtsret
 • Første fase af forberedelse for E-bilag (PEPPOL) modtagelse fra hele EU, via INDFAK, afledt af det nye e-faktureringsdirektiv
 • Salgsbilagshåndteringen omlægges i nyt intuitivt koncept, der ensretter behandlingen uanset valgt afsendelseskanal
 • Bogfør & E-mail løsningen udvides med mulig afsendelse af rykkere og samtidig massebogføring/masseafsendelse
 • Digital Post integrationen omlægges for direkte integration mellem Navision Stat og e-Boks
 • GIS-udeladelsesfilteret udvides til ligeledes at omfatte underliggende tabeller til de opsatte grundtabeller
 • Danske Bank integrationen udvides med mulig integration via ny og mere automatiseret DB webservice
 • Produktionsmål og likviditetsindikatorer præsenteres via nye KPI og stakke-visninger i nyt Controller rollecenter
 • SUPER-loggens rapportadvisering optimeres, for effektivisering af den efterfølgende opfølgning
 • nets-integrationen opdateres via implementering af ny Collection Management version fra Continia Software 

Læs mere om alle ændringerne i 'Nyt i Navision Stat 9.0' (pdf)

Forberedelse til opgradering

Type  Håndtering Hvis overset...

Ansvar
SAM kunder 

Ansvar Øvrige

Anvendelse af NS9.0 Licensen skal opdateres fra NAV2013 til NAV2016 ...kan Navision Stat ikke afvikles efter opgradering MODST Kunden med  MODST bistand
Afsendelse af betalinger til Danske Bank via den nye webservice Såfremt man gerne vil tage den nye funktionalitet i anvendelse skal licensen udvides med nyt granule ...kan funktionaliteten ikke afvikles MODST Kunden
Afsendelse til Digital Post /e-Boks Såfremt, der allerede udveksles data med e-Boks, skal der opsættes nyt afsendersystem og nye materiale ID'er på Digital Post administrationsportalen for efterfølgende registrering i Navision Stat ifm. opgraderingen ...spærres muligheden for fortsat afsendelse til e-Boks i forlængelse af opgraderingen Kunden Kunden
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re - aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT KMD / Kunden 
Overførelse af bilag fra INDFAK Stoppes i INDFAK om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding ... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Færdigbehandling af modtagne E-bilag i indbakkerne i Navision Stat Accepteres eller afvises før opgradering ...kan der opstå datainkonsistens i indbakkerne SAM Kunden
Overførelse af bilag fra REJSUD Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) N/A N/A N/A
Poster indlæst i lønindbakken Bogføres før opgradering ...kan der opstå datainkonsistens ved bogføring SAM Kunden
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden
Supplerende regelmæssig modtagelse af SQL-kopi af Navision Stat databasen i form af BAK-fil Det skal sikres, at der kan arbejdes med modtagelse af kopier genereret på SQL 2016, såfremt NS miljøet vælges opdateret til SQL 2016.

SIT opgraderer alle NS databaser til SQL 2016 den 11.11.17
...kan de dannede kopier måske ikke indlæses ved modtagelse Kunden Kunden

 

GIS-Bagudkompatibilitet

Navision Stat 9.0 kan desværre ikke garanteres 100 % bagudkompatibel, hvorfor der kan være behov for at ændre i eksisterende fagsystemer forud for integration via GIS til Navision Stat 9.0.
Gå til: Detaljeret beskrivelse og hjælp til tilpasning af fagsystemer.

Lokale tilretninger og robotter

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet. 
Gå til: Håndtering af lokale tilretninger og robotter.

Systemkomponenter og installationsvejledninger

For korrekt opgradering til Navision Stat 9.0 anvendes de officielle systemkomponenter med tilhørende installationsvejledninger.
Gå til: systemkomponenter og installationsvejledninger

Implementeringsplaner

For kunder hostet hos enten SIT eller KMD udarbejdes der særlige implementeringsplaner i samarbejde med hhv. SIT og KMD.
Gå til: Aktuelle implementeringsplaner

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 17.11.2017
Forudsætning for installation: NS7.1
Forventet deadline for implementering: 01.06.2018

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 9.0 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte udviklingschef Carina Sørensen på cps@modst.dk, mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til modstoko@modst.dk