Navision Stat 7.1

Moderniseringsstyrelsen frigiver servicepack, Navision Stat 7.1, 10. oktober 2016.

Indhold

Efter succesfuld test hos Erhvervsstyrelsen, frigives Navision Stat 7.1.

 

Med den nye version sker der ikke blot et løft til en nyere version af standardprogrammellet fra Microsoft på både applikations- og platformssiden samt et tilsvarende løft af hele betalingsformidlingen baseret på nyeste Payment Management version fra Continia Software. Der implementeres ligeledes mere end 120 statslige ændringer, hvoraf de væsentligste er:

  • At EAN-numre fremadrettet skal oprettes i SKS, før de kan opsættes i Navision Stat mhp. etablering af en central sammenkobling af bogføringskredse og EAN-numre, der giver mulighed for mere kvalificerede analyser på tværs af staten.
  • At det nu er muligt at operere med flere forekomster af det samme SKS Delregnskab i Navision Stat, fx i de tilfælde, hvor et delregnskab skifter underkonto ifm. en ressortændring.
  • Ny stamdata tjekrapport, der kan kontrollere for opsatte stamdata i Navision Stat, for mulig udveksling med hhv. INDFAK og REJSUD.
  • Gentænkning af konceptet for åbning af listevisninger, hvor der i første omgang er rettet for visning af betalingsjournaler således, at visningen kan præsenteres markant hurtigere og med nyeste journaler øverst.
  • En udvidelse af den rapport, der fremsendes ifm. SUPER-log advisering, for et mere effektivt gennemsyn af eventuelle uautoriserede afvigelser samt dokumentation af samme.

Samtidigt er Navision Stat nu forberedt for en såkaldt 'Multitenancy' omlægning, der betyder, at Moderniseringsstyrelsen fremadrettet vil kunne sikre et markant kortere opgraderingsforløb ved nye frigivelser for ØSC-kunder, eller andre kunder med ens kodebase, der ønsker at opgradere samtidigt.

 

Alt i alt inkluderer NS7.1 mere end 120 funktionalitetsudvidelser og fejlretninger, som alle er beskrevet i 'Nyt i Navision Stat 7.1'.

 

Bemærk i øvrigt, at hvis du benytter Aliasfunktionaliteten, så SKAL du ind i Aliasopsætningen og foretage en ny opsætning i forhold til dannelse af beskrivelsesfeltet i Aliaskonteringstabellen, hvis du ønsker en anden værdi end ’Manuelt’. Se også: 'Nyt om Navision Stat 7.1',  Brugervejledning til Økonomistyring eller Brugervejledning til Sager for yderligere information.
 

Systemkomponenter og datafiler

Servicepakken består af følgende elementer:

Håndtering af lokale tilretninger

I forbindelse med håndtering af eventuelle lokale tilretninger for ikke-ØSC databaser, kan man, med fordel, lade det assisterende Navision konsulentfirma orientere sig i filen Tabel og felt differencer mellem NS7.0.01 og NS7.1 (xlsx), forud for udarbejdelse af den nødvendige alternativ objektfil.

Funktionalitetsbeskrivelser

Nyt i Navision Stat 7.1 (pdf)
Platform- og applikationsændringer udviklet ved Microsoft, implementeret ved Moderniseringsstyrelsen (pdf)

Installationsvejledninger

NS 7001 ST-71 ST opgraderingsvejledning (pdf) Justeret 08.11.16 
Installation af NAV2013R2 Bilagskompendium (pdf)  
NS-ØDUP Invoker installationsvejledning Windows server 2012R2_71 (pdf)  
NS Transportlagsinstallationsvejledning Windows Server 2012R2_71 (pdf) Justeret 22.12.16
Digital Post invoker installationsvejledning Windows server 2012R2_71 (pdf) Justeret 14.08.17
EFI-invoker installationsvejledning Windows server 2012R2_71 (pdf)
GIS WS installationsvejledning Windows server 2012R2_71 (pdf)*
Opsætning af NAS til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø_7x (pdf)*

* ingen ny systemkomponent, men vejledningen er opdateret for installation på Windows server 2012 R2.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 10.10.2016 (må tidligst installeres den 12.10.16)
Forudsætning for installation: NS7.0.01
Frist for installation: 1. maj 2017

Særligt om installation af NS/ØDUP invokeren
NS/ØDUP invokeren til NS7.1 SKAL, for statslige institutioner, der sender detaljerede finanspostdata til Statens Koncern System (SKS), implementeres i perioden 12.10.16 -31.10.16.

Såfremt man vælger at opgradere sin Navision Stat installation i denne periode, kan man blot opgradere den samlede installation som normalt. Men såfremt der vælges en opgraderingsdato med forventet idriftsættelse i produktion senere end 31.10.2016, SKAL der ske en separat implementering af NS/ØDUP invokeren i perioden 12.10.16 - 31.10.16. I den anledning er der udsendt særskilt information til de involverede hosting partnere og de statslige institutioner, der selv drifter deres løsning.

Specielt for institutioner hostet hos Statens IT
Bemærk at man, for databaser hostet hos SIT, skal forvente, at databasen enten er "nede" i intervallet: 09.00 - 16.00 på den angivne dato for opversioneringen. SIT har afsat en hel dag pr. database, men hvis SIT er hurtigere end forventet, gives der besked direkte til institutionen.

Implementeringsplan SIT for SAM serviceret institutioner (xlsx) Opdateret 21.02.17
SAM serviceret institutioner implementeres i perioderne: 18.10.16 - 20.12.16 og 15.02.17- 10.03.17

Specielt for institutioner hostet hos KMD
Bemærk, at man for databaser hostet hos KMD skal forvente, at databasen er ”nede” fra kl. 05.00 den pågældende morgen for opversioneringen. KMD har afsat en hel dag pr. database, men hvis KMD er hurtigere end forventet, gives der besked direkte til institutionen.

Implementeringsplan KMD for øvrige institutioner (xlsx) Opdateret 21.12.16
Planen dækker perioden: 03.01.17 - 10.04.17
Institutioner, der opgraderes før 03.01.17 har modtaget særskilt besked.

Mens opgraderingen af Navision Stat foregår, er der ikke  integrationen mellem INDFAK og Navision Stat, men I kan fortsat arbejde i INDFAK. Når opgraderingen er gennemført er der automatisk integrationen mellem de to ovennævnte systemer igen.

Vi anbefaler, at I orienterer jeres fakturafordeler/disponent om ikke at overføre/godkende bilag under opgraderingen. Forsøg på at overføre bilag belaster INDFAK indtil transaktionen timer ud og I modtager en fejlmeddelelse. Bilaget lægger sig i mappen ”Klar til overførsel”. Efter opgraderingen flytter I disse bilag fra mappen ”Klar til overførsel” til Navision Stat ved at markere bilaget ”Overfør til regnskabssystem”.

Bemærk endvidere, at der fra 7 døgn før opversioneringen ikke må ske ændringer i Navision Stat databasen. Dette skyldes, at KMD på det tidspunkt gennemfører en kontrol forud for opversioneringen, for afsløring af eventuelle fejl i databasen, som vil blokere for opversionering. Herved kan sådanne eventuelle fejl nå at blive rettet inden planlagt op-versionering.

Demodata

Moderniseringsstyrelsen har pr. 28.10.16 valgt at frigive et demoregnskab til NS7.1 baseret på helt nye data, og med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

For at tilgå Demostyrelsen, skal Demostyrelsen NS71 (bak) downloades og restores i SQL Server Management Studio, og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’. Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. Opsætningen af demostyrelsen er beskrevet her (pdf).

Opsætning af nye regnskaber

BEMÆRK: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber, og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber. For opsætning af nye produktionsregnskaber henvises i stedet til den opdaterede Rapid Implementation startpakke.