Navision Stat 5.4

Moderniseringsstyrelsen frigiver obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.4, den 11. januar 2013.

Baggrund

Frigivelsen af servicepack NS 5.4 er en naturlig del af det forsatte vedligehold af Navision Stat. 

Funktionalitetsændringer

De væsentligste funktionalitetsændringer i NS 5.4 er givet ved:

  • Samtidig bogføring af salgsbilag og afsendelse af E-mail
  • Styrket anlægsadministration via fuld donationsunderstøttelse og neutralisering af afskrivninger
  • Større automatisering, evt. understøttet via e-mail advisering om statusskift, i den digitale udveksling mellem ØSC kunde og ØSC’et
  • Udvidelser og understøttelse af funktionalitet til elektronisk fakturering jvf. nye standarder udmeldt af Digitaliseringsstyrelsen
  • Trimning af dataudveksling mellem INDFAK og Navision Stat, og mellem REJS-UD og Navision Stat, via automatiseret oprydning i aliaskoder og gyldige dimensionskombinationer
  • Accept og bogføring i en rutine ved modtagelse af E-bilag
  • Udvidelse af generiske integrationssnitfladen for skrivning til nye tabeller
  • Væsentlig udvidelse af sager, aktivitets og ressourcestyringen generelt , herunder implementering af ny funktionalitet til projektbevillingsstyring, for en yderligere automatisering af posteringer relateret til aktivitetsstyring.

Navision Stat 5.4 fokuserer generelt på: Automatisering, effektivisering, datasikkerhed og datasammenhæng, og indeholder i alt 167 ændringer.

Pilottest

Navision Stat 5.4 er pilottestet hos Statsbiblioteket i Århus og Statens IT i perioden 04.12.12 - 21.12.12 med succesfuldt resultat.

Systemkomponenter og datafiler

NS54_STAT_10012013 (zip) 
NS54_SELVEJE_03052013 (zip) 
NavisionStatUtilitySetup2003_17 (zip) [2]
Oedup_NS_5_AdmSetup 5.40.00.00 - 1.00.44 (zip)
Oedup_NS_5_Communication 5.40.00.00 - 1.00.44 (zip)
TransportlagSetup_5.40.01.00 - 1.00.81 (zip) [1]
STAT_Help (zip)
CM_Help (zip)

Funktionalitetsbeskrivelser og installationsvejledninger

SystemInfo NS 5.4 (pdf)
Effektiviseringspotentiale NS 5.4 (pdf) 
NS Transportlag 5.4 Installationsvejledning til Windows Server 2008 R2 (pdf)
NS-ØDUP 5 4 Installationsvejledning til Windows Server 2008 R2 (pdf)

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 11. januar 2013
Forudsætning for installation: NS 5.3
Frist for installation: 15. juni 2013

Hvem gør hvad ?

Vedligeholdelse af Navision Stat miljøet afviger for den enkelte institution, afhængigt af om databasen hostes, og om institutionen er overgået til ØSC'et med en Navision Stat database NS 5.0 eller nyere. Du kan læse mere om dette i SystemInfoen.

For alle Navision Stat kunder hostet hos KMD og SIT, udarbejder KMD og SIT snarest muligt en implementeringsplan.

For ØSC kunder gælder det, at selve opgraderingen styres af Moderniseringsstyrelsen og rent praktisk udføres ved KMD og SIT. Se her hvilke implementeringsdatoer, der er aftalt.

Hvis du har spørgsmål til implementeringsplanerne kan du med fordel skrive til Infrastruktur- og serviceenheden i Moderniseringsstyrelsen via modstoko@modst.dk

Database kopi med officielle skabelon og demodata

Skabelonregnskab og demodataregnskab 2013 NS5.4 (FBK) (zip)
Den nyeste udgave af skabelonregnskabet indeholder en opdateret finanskontoplan samt nummerserier klargjort for år 2013. Desuden er nyeste anbefaling fra SKAT implementeret i momsbogføringsopsætningen vedr. køb fra udland, hvilket betyder, at modtaget importspecifikation herefter alene danner grundlag for bogføring af moms (som Momskorrektion) desangående.  Rente- og rykkerbetingelser er moderniseret bl.a. med tidssvarende følgetekster, rentebetingelser er opsat jf. Renteloven.

Endelig er skabelonregnskabet som noget helt nyt opsat med logning på tabeller vedr. bankprokura samt betalingsposter – en naturlig følge af ny funktionalitet vedr. adskillelse mellem bogholder og 2. godkender af kreditorbetalinger.

Programmer til at åbne filerne

Du skal enten have programmet WinZip eller PowerArchiver installeret på din PC for at kunne downloade komponenterne. 

Ændringer til filer efter release

1: Transportlaget er opdateret den 12.03.13 for en inkludering af nyeste RASP fejlrettelse fra Digitaliseringsstyrelsen.

2: Erstatter den tidligere version 14 pr. 14.05.13. Den nye version er ANSI encoded i modsætning til den tidligere version, der var UTF-8 encoded. Den nye version vurderes at være mere robust.