Navision Stat 5.3

Moderniseringsstyrelsen frigiver obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3, den 10.januar 2012. Support på indlæsning og anvendelse af tilhørende system- og datafiler ydes fra og med udsendelse af nyhedsbrev vedrørende aktuel release.

Baggrund

Frigivelsen af servicepack NS 5.3 er planlagt med udgangspunkt i potentielle krav til udvidet systemunderstøttelse afledt af Økonomistyringsprojektet. I den forbindelse inkluderes nye ønsker til ny funktionalitet og generelle forbedringer opsamlet siden sidste release.  

Funktionalitetsændringer

NS 5.3 inkluderer blandt andet følgende nyheder:

 • Abonnement version II
 • Tværgående afstemningsrapport 'Kontrol Af Indirekte Bogføring', der sammenstiller data på tværs af: Kreditor, Debitor, Bank, Anlæg og Lager 

 • Mulighed for masseaccept af DDI bestillinger fra ØSC kunden
 • Trimmet layout på alle DDI rapporter
 • Ny beregningsfunktion til håndtering af irregulær moms ved accept af købsbilag
 • Mulighed for schedulleret åbning af alle indbakkerne til modtagelse af elektroniske handelsdokumenter og Nemkontoretursvar
 • Bedre udligning ift. RejsUd ID
 • Hurtigere bogføringer
 • Bedre rapporteringsmuligheder til kontrol af indlæsninger via den generiske integrationssnitflade (GIS)
 • Opgradering af PBS-integration til version CM 1.11
 • Opgradering af Betalingsformidling til version PM 2.10
 • Generel udvidelse af sagsfunktionaliteten for at tilgodese institutioner, der tidligere har anvendt ARS, samt nye Navision Stat institutioner i universitetssektoren.

...Og derudover er der rettet fejl og uhensigtsmæssigheder.

Du kan ligeledes hente en kortfattet beskrivelse af rettelsernes effektiveringspotentiale (pdf) hos den daglige bruger.

Systemkomponenter og datafiler

Listen herunder indeholder alle systemkomponenter og datafiler der skal bruges ved en opgradering fra NS 5.2.01 til NS 5.3.

NS53_STAT_09012012 (zip) 
NS53_SELVEJE_18012012 (zip)
NS53_NSANS_23022012 (zip) - Må kun bruges til Ankestyrelsens database!
GIS_Valideringsopsætning_21062011 (txt)
Collection_Management_SetupNS_211011 (txt)
CBICindk.dll (zip) 
STAT_Help (zip)
PM_Help (zip)
CM_Help (zip)
TransportlagSetup_5.30.00.00 - 1.00.49 (zip)
Oedup_NS_5_Communication 5.30.00.00 - 1.00.33 (zip)
Oedup_NS_5_AdmSetup 5.20.00.00 - 1.00.18 (zip)

Rettigheder_Selveje_53_23112012 (txt)*
Rettighedsfilen, til selvejer kunder under MBU, er frigivet i nyere udgave, end den rettighedsfil, der indgår i den samlede pakke af filer frigivet ifm. release af 5.3.

Installationsvejledninger

SystemInfo (pdf)
NS Transportlag 5.3 Installationsvejledning til Windowsserver 2003 R2 (pdf)
NS Transportlag 5.3 Installationsvejledning til Windowsserver 2008 R2
(pdf)NS/ØDUP 5.3 Installationsvejledning til Windowsserver 2003 R2 (pdf)
NS/ØDUP 5.3 Installationsvejledning til Windowsserver 2008 R2 (pdf)

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 10. januar 2012
Forudsætning for installation: NS 5.2.01

Opgraderingsplan for selveje. inst. under MBU, hostet hos KMD (xlsx)
Opgraderingsplan for øvrige inst., herunder ØSC kunder, hostet hos KMD (xlsx)
Opgraderingsplan for øvrige inst., hostet hos SIT (xlsx)

Alle institutioner, statslige såvel som selvejende, skal være opgraderet senest 30. juni 2012. Ved opgradering senere end denne dato, kan databaseopgraderingen kompliceres pga. eventuel overflytning mellem 2 hostingudbydere som resultat af det nye hostingudbud. Listerne er opdaterede 06.03.2012.

Hvem gør hvad

Vedligeholdelse af Navision Stat miljøet afviger for den enkelte institution, afhængigt af om databasen hostes, og om institutionen er overgået til ØSC'et med en Navision Stat database NS 5.0 eller nyere. Du kan læse mere om dette i SystemInfoen.

Database kopi med officielle skabelon og demodata

Sikkerhedskopien Skabelonregnskab og demodata.fbk (zip) indeholder 2 regnskaber. Et regnskab indeholdende demodata og et regnskab indeholdende skabelondata, der - som udgangspunkt - anvendes ved oprettelsen af nye statslige regnskaber. Skabelonregnskabet er opsat jvnf. Best practise for ØSC'et i Statens Administration.

Præsentationsmateriale

Navision Stat informationsmøde den 28. marts 2012 (pptx)

Programmer til at åbne filerne

Du skal enten have programmet WinZip eller PowerArchiver installeret på din PC for at kunne downloade komponenterne.