Navision Stat - Nyeste installationsvejledninger

Alle systemkomponenter i Navision Stat bliver ikke altid opdateret ved en ny opgradering, hvorfor du ikke altid kan finde alle nyeste installationsvejledninger på det nyeste release site. I stedet kan du på denne side danne dig et overblik over de nyeste installationsvejledninger til alle komponenter, der indgår i Navision Stat løsningen.

Oversigt over nyeste installationsvejledninger til Navision Stat

 

Navision Stat 9.0 Installationskompendium (pdf) 15.11.17
Vejledningen følges for en korrekt klientinstallation af Navision klienter og Navision services, herunder tilknytning af klienter via services til databaser, og oprettelse af brugere. Installationsvejledningen giver samtidigt en introduktion til øvrige nødvendige installationsprocesser for en komplet Navision Stat 9.0 løsning. Anvendes af: Intern IT eller hosting leverandør.

Nemhandel registreringsvejledning (pdf) 13.04.2016
I tilfælde af nyt EAN nummer, nyt CVR-nummer eller udløbet funktionscertifikat skal vejledningen følges for en korrekt ny eller ændret Nemhandel registrering, for at etablere eller opretholde routningsinformationer, og dermed korrekt udveksling af E-Bilag samt betalingsordrer til Nemkonto. Vejledningen beskriver trin for trin, og skærmbillede for skærmbillede, de nødvendige ændringer.

Fornyelse af eksisterende eller anskaffelse af nyt funktionscertifikater (pdf) 09.08.2017
Lidt afhængigt af om funktionscertifikatet skal fornyes eller generhverves skal der foretages afledte opsætninger i Navision Stat, NS Transportlag og eventuelt på Nemhandel registret. Vejledningen ovenfor beskriver dette.

Nemkonto RASP tilslutning (doc) 02.12.11
For alle nye Navision Stat regnskaber, der tilsluttes Nemkonto fra og med den 06.12.2011, skal  Nemkonto RASP tilslutningsblanketten udfyldes og fremsendes som beskrevet i blanketten.

Citrix installationsvejledning (pdf) 09.12.14
For institutioner der får hostet Navision og/eller ØS LDV hos KMD, skal der installeres en Citrix-klient på den lokale pc for at få adgang.

NS Transportlag installationsvejledning til Windows Server NS9.0 (pdf) 14.11.17
Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de komponenter, der skal understøtte Elektronisk fakturering, udveksling med Nemkonto og CVR-integrationen. Anvendes af: Intern IT eller hosting leverandør.

NS-ØDUP invoker installationsvejledning Windows Server NS9.0 (pdf) 14.11.17
Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de komponenter, der skal understøtte integration med SKS, SLS og CØSA. Anvendes af: Intern IT eller hosting leverandør.

GIS webservice Windows Server NS9.0 (pdf) 14.11.17 
Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de webservices, der skal understøtte udveksling af data med lokale fagsystemer baseret på den generiske integrationssnitflade, GIS, via webservices. Anvendes af: Intern IT eller hosting leverandør.

GIS SFTP kommunikation mellem NS7.0+ og INDFAK2 (pdf)
Anvendes for opsætning af GIS integration imellem NS7.0 (eller nyere) og INDFAK2 for udveksling af stamdata og transaktionsdata.

GIS Webservice, opgavekø og automatiseret filindlæsning NS7.1+
Vejledningen følges for en korrekt NAS enabling af de NST'er på NS7.1 (eller nyere), der skal understøtte: automatiseret filindlæsning via GIS, WS via GIS og opgavekøer.
Anvendes af: Intern IT eller hosting leverandør.

NavisionStatUtility installationsvejledning NS7.0+ 
Anvendes for opsætning af obligatorisk stramning af Excelsikkerhed ifm. GIS Exceludveksling på NS7.0 (eller nyere).

EFI invoker installationsvejledning NS7.1+
Vejledningen følges for en opsætning af EFI webservice for integration mellem Navision Stat 7.1 (eller nyere) og SKAT's 'Et fælles Inddrivelsessystem', EFI. Bemærk at integrationen først kan opsættes, når der er indgået særskilt aftale med SKAT om en system-til-system integration.

Digital Post invoker installationsvejledning NS9.0 (pdf) 14.11.17
Vejledningen følges for installation og opsætning af Digital Post integration. Bemærk at integrationen er ændret på Navision Stat 9.0, hvor det ikke længere er muligt at udskrive til fjernprint.

Kopiering af produktionsdatabaser til test i produktionsmiljøer (pdf) (18.07.17)
I forbindelse med kopiering af produktionsdatabase, med det formål at anvende databasen til test, skal databasen og de enkelte regnskaber konfigureres således, at der ikke dannes og/eller udveksles produktionsdata i testdatabasen. Vejledningen beskriver hvordan denne konfiguration udføres.