Løbende opdateringer og ændringer til Navision Stat

Her frigives løbende nyeste ændringer til indlæsning forud for planlagt officiel Navision Stat release samt væsentlige præciseringer vedr. den aktuelle Navision Stat løsning.

Opsamling til officiel Navision Stat release

Koncept for indlæsning
Rettelserne, der angives herunder, opsamles som hovedregel i næste officielle frigivelse til Navision Stat og skal derfor kun indlæses, hvis rettelsen ikke kan afvente officiel release. Så snart der findes en officiel frigivelsespakke, der inkluderer rettelsen fx. en hotfix eller servicepack, vil Moderniseringsstyrelsen i de fleste tilfælde fjerne rettelsen fra denne side. 

Robotter
I det omfang, man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for eventuel nødvendig re-konfiguration af robotter efter indlæsning af nedenstående rettelser. 

Navision Stat 9.0

Der findes endnu ingen opdateringer til NS9.0. 

Navision Stat 7.1

12.01.17 Digital Post url skal udskiftes ifm. integration til Connect2
02.12.16 Udenlandske betalinger fejler i udbetalingskladden PM (IN02859)

Indlæsning for SAM servicerede kunder
Hvis institutionen er overgået til regnskabsservice hos SAM og databasen vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen, indlæses alle database- og serverændringer automatisk, med mindre andet er oplyst pr. mail.

Indlæsning ved øvrige kunder
Kunder har selv både har systemejerskab og dataejerskab til Navision Stat databasen med tilhørende regnskaber. Dette betyder, at kunden selv har ansvaret for at indlæse de ændringer, der frigives på denne side. For at foretage indlæsningen, skal brugeren være oprettet som SUPER - bruger, og typisk også med Database Owner rettigheder (DBO), for en indlæsning via en særlig CSIDE klient. Før indlæsning bør institutionen ligeledes overveje om indlæsningen af ændringen vil konflikte med eventuelle lokale tilretninger på databasen. Ved tvivlstilfælde bør kunden kontakte egen Navision konsulent.

For institutioner hostet hos KMD (under rammekontrakten  med Moderniseringsstyrelsen) kan: SUPER-, DBO rettigheder og adgang til CSIDE klient erhverves via kontakt til modstoko@modst.dk

Indberetning af fejl eller ønsker til ny funktionalitet
Udviklingsønsker eller konstaterede fejl i Navision Stat, som ikke er nævnt på denne side, kan indberettes via anvendelse af blanketten til indberetning af fejl og ønsker (doc), med efterfølgende afsendelse til Moderniseringsstyrelsen på vms@modst.dk. Bemærk at der skal indsendes en blanket pr. ønske eller fejl.