Generisk integrationssnitflade

For ensartet integration mellem et lokalt fagsystem og Navision Stat, har Moderniseringsstyrelsen introduceret en generisk integrationssnitflade, GIS

GIS blev frigivet med Navision Stat 5.1, og er løbende blevet udvidet for mulig skrivning til flere tabeller, for større sikkerhed og bedre kontroller.

Moderniseringsstyrelsen garanterer bagudkompabilitet for integrationer bygget på samme platform af MS Dynamics NAV. Dette betyder, at fagsystemintegrationer bygget mellem et fagsystem og fx. NS7.0 eller NS7.0.01 også vil kunne anvendes på NS7.1 uden ændring af fagsystemet.

I de tilfælde hvor særlig lovgivning eller nye revisionsmæssige krav fordrer en stramning, der konflikter med bagudkompabiliteten, annonceres dette særskilt.

Ved skift mellem 2 MS Dynamics NAV platforme, som fx. fra N5.4.02 til NS7.0, tilstræber Moderniseringsstyrelsen en fortsat bagudkompabilitet, såfremt det er teknisk muligt. I forbindelse med den aktuelle analyse af ny funktionalitet til NS9.0 er det afdækket, at der ikke i alle tilfælde kan garanteres bagudkompabilitet ved opgradering fra NS7.1 til NS9.0

Bemærk i øvrigt, at der for GIS-integrationer tiltrædes følgende ansvarsfordeling (pdf), der beskriver det generelle ansvar for løsningen for: kunden, Statens Administration samt Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere om den generiske integrationssnitflade:

Support og teknisk godkendelse
Systemdokumentation
Standardopsætninger

Nyeste brugervejledning findes sammen med øvrige Navision Stat vejledninger
Nyeste installationsvejledning findes sammen med øvrige Navision Stat installationsvejledninger

Bemærk at alle spørgsmål vedr. implementering af nye eller ændrede GIS-integrationer kan stiles til vms@modst.dk, dvs udenom økonomisupporten, mens spørgsmål relateret til afvikling af eksisterende integrationer skal stiles til økonomisupporten på modstoko@modst.dk.