Digital Post integration

Digital Post integrationen fra Navision Stat giver mulighed for automatisk afsendelse af salgsbilag, til e-boks eller fjernprint, ved bogføring af faktura og kreditnota samt ved udstedelse af rykkere og kontoudtog.

Mulighederne med Digital Post integrationen i Navision Stat er beskrevet kort i Digital Post produktbladet (pdf). For en detaljering af funktionaliteten henvises til vejledningen 'Statslig brugervejledning til Automatiseret salgsopkrævning', som kan hentes sammen med øvrige vejledninger til Navision Stat.

 

Generelle vejledninger

Digital Post tilslutning - trin for trin  (pdf) beskriver den samlede opsætnings- og installationsproces og forbinder således alle opsætninger på tværs af e-Boks - Strålfors Connect - Digital Post invokeren og Navision Stat. Dokumentet refererer til følgende underliggende vejledninger, der er udarbejdet af henholdsvis Digitaliseringsstyrelsen, Strålfors og Moderniseringsstyrelsen.

Fast Track for SAM servicerede kunder (pdf) beskriver, på basis af Digital Post tilslutning - trin for trin, hvordan man som SAM serviceret kunde hurtigst muligt kan tilsluttes den eksisterende Digital Post integrationsløsning i Navision Stat. (17.05.17).

  • For generel tilslutning til Digital Post følges beskrivelsen hos Digitaliseringsstyrelsen.
  • For oprettelse af brugere på Digital Post administrationsportalen følges 'Vejledningen i brugerstyring i Digital Post'.
  • For at binde Strålfors Connect sammen med E-Boks udfyldes Samtykkeerklæringen (pdf) (2015).
  • For en oprettelse af brugere på Strålfors Connect administrationsportalen følges vejledningen Brugervejledning til Strålfors Connect for LRA og myndighedsansvarlige (pdf).
  • For en opsætning af Digital Post invokeren, der binder Navision Stat sammen med Strålfors Connect følges vejledningen 'Digital Post invoker og NS Regnskab installationsvejledning'.
  • For daglig anvendelsen af Digital Post integrationsfunktionaliteten i Navision Stat henvises til de vejledningen 'Statslig brugervejledning til Automatiseret salgsopkrævning'.
  • Hjælp til Adobe reader og skærmlæsning (pdf) er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen (17.03.2015)
  • For afkodning af fejlbeskeder returneret fra Strålfors (SConnect) og gengivet på administrationsportalen, i de tilfælde, hvor Digital Post status er 'Mislykket' i Navision Stat, henvises til Fejlmeddelelser (pdf).

For en beskrivelse af priser for henholdsvis opsætning og registrering af Navision Stat som afsendersystem på e-Boks, samt omkostninger forbundet med de afledte løbende transaktioner/forsendelser henvises til Prisbilag Digital Post 2014 (pdf), samt Strålfors egne priser (pdf) fra januar 2015, som kommer i spil ved forsendelse til fjernprint, autokuvertering, frankering og forsendelse via Post Danmark.

Se mere om prisreduktionen fra og med februar 2016

Systemdokumenter, vejledninger og datafiler

Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning_NS7.1
DigitalMailInvokerSetup_NS7.1
DP XML BRO opsætning_70_14042015.txt (txt)