Brugeradministration

Her kan du læse, hvordan du får udført brugeradministration for Navision Stat, hvis din institution får Navision Stat eller LDV hostet hos Statens it eller under Moderniseringsstyrelsens hostingaftale hos KMD.

Statens It: Institutioner, der får deres Navision Stat eller LDV hostet hos Statens It (SIT), skal sende ønsker til brugeradministration til Moderniseringsstyrelsen. Det forventes, at dette bliver ændret i efteråret 2015/vinter 2016, så institutionerne skal benytte et webbaseret brugeradministrationsmodul.

Hostingaftale hos KMD: Institutioner, der benytter Moderniseringsstyrelsens hostingaftale hos KMD, skal benytte det webbaserede brugeradministrationsmodul (BAM).

Egen drift: Hvis institutionen har valgt selv at varetage driften af Navision Stat og LDV, står institutionen også selv for brugeradministrationen.


Drift hos Statens It

Dette afsnit gælder for ØSC-institutioner, der bliver hostet hos SIT.

Det er de kontaktansvarlige i institutionerne, der skal foretage bestillinger ifm. brugeradministration i Navision Stat og LDV. brugeradministrationsmodul (BAM).

Se liste over kontaktansvarlige i ØSC institutioner  (pdf) (opdateret d. 12. august 2014).

For at oprette og vedligeholde brugere i Navision Stat eller LDV, skal en kontaktansvarlig enten logge sig ind på www.modst.dk og udfylde en online-blanket eller udfylde et bestillingsskema og sende det med e-mail. Se nedenfor.

Online-blanket

Få adgang til blanketten via den fælles login-side

Få vejledning til at udfylde blanketten (vedr. Navision) (pdf)

Bestillingsskema

KMDs bestillingsskema, som kan hentes her (rtf). Det skal sendes til økonomisupporten (modstoko@modst.dk).

Adgang for kontaktansvarlig

Er du kontaktansvarlig, men mangler login, kan du sende en mail til økonomisupporten (modstoko@modst.dk) eller bruge vores online-blanket.

Ny kontaktansvarlig kan bestilles oprettet ved at sende en mail til modstoko@modst.dk med følgende oplysninger: Kontaktansvarliges fulde navn, e-mailadresse, telefonnr. og institutionens adresse.

Skriv venligst i emnefeltet: "Kontaktansvarlig til Navision Stat/LDV".  

Drift under Moderniseringsstyrelsens hostingaftale hos KMD

Institutioner, der benytter Moderniseringsstyrelsens hostingaftale hos KMD, skal benytte det webbaserede brugeradministrationsmodul (BAM) til brugeradministration i Navision Stat og LDV.

Dette gælder både for selvejere og statsinstitutioner, der er overgået til Navision Stat 5.x eller en nyere version. Vejledning til modulet kan findes herunder:

  • klik her for ØSC institutioner (pdf) (opdateret 9. september 2015)
  • klik her for selvejere (pdf) (opdateret 9. september 2015)