Formål

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 blev det aftalt, at aftaleparterne i staten i fællesskab skulle foretage et udredningsarbejde om en enkel lokal lønstatistik.

På baggrund heraf har Moderniseringsstyrelsen og CFU udviklet et værktøj til brug for parterne ved lokale lønforhandlinger. Værktøjet er offentligt tilgængeligt på nettet, og giver adgang til at finde oplysninger for alle dele af staten.

Der er ikke tale om andre oplysninger end de, der i dag kan findes i den offentligt tilgængelige del af forhandlingsdatabasen, om end Lønoverblik ikke medregner feriegodtgørelse, godtgørelse for særlige feriefridage og fratrædelsesgodtgørelser. Men først og fremmest er der i Lønoverblik en mere enkel brugergrænseflade. Desuden kan værktøjet opgøre lønudvikling og lønspredning. Det kan man ikke i
forhandlingsdatabasen.