Anvendelse

Lønoverblik er en støtte til lokale lønforhandlinger

I de lokale forhandlinger er det ønskeligt for forhandlingsparterne at kunne foretage sammenligninger mellem lønudvikling, lønniveau mv. for virksomheden, for tilsvarende virksomheder og for hele staten.    


Med Lønoverblik er der et fælles datagrundlag. Lønniveau, lønudvikling mv. opgøres efter ensartede principper for alle virksomheder i staten og kan derfor umiddelbart sammenlignes.

 
Lønoverblik viser ikke den enkelte medarbejders løn, og ved lokale lønforhandlinger kommer man sjældent uden om at skulle se på lønnen til enkeltpersoner. Dette kan ikke lade sig gøre i en offentligt tilgængelig statistik som ”Lønoverblik”. Her henvises til ØS LDV eller ISOLA.

 

Moderniseringsstyrelsen og CFU er enige om at anbefale, at institutionerne stiller disse oplysninger til rådighed for tillidsrepræsentanterne. Her må arbejdsgiverparten således som hidtil udtræk baseret på 'ØS LDV'-rapporter eller andre kilder til lønoplysninger.


 

Gå til lønoverblik.dk