Lønoverblik

Lønoverblik skaber et overblik over lønforhold på din arbejdsplads og giver et godt grundlag til de lokale lønforhandlinger mellem ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

I Lønoverblik kan du let trække oplysninger om lønforhold på din arbejdsplads og sammenligne på tværs af staten. Lønoverblik er offentligt tilgængeligt og kan bruges som et fælles grundlag for de lokale lønforhandlinger mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller medarbejderen.

Gå til lønoverblik.dk

Med Lønoverblik kan du få overblik over en række lønoplysninger:

  • Hvordan lønnen gennemsnitligt er sammensat, blandt andet hvor stor en del af lønnen, der består af basisløn, pension og lokale tillæg.
  • Hvordan de lokale tillæg er fordelt på faste, midlertidige og engangstillæg
  • Oplysning om lønspredning, det vil sige, hvordan lønnen er fordelt i en personalegruppe
  • Gennemsnitsløn for mænd og kvinder

Oplysningerne kan eksempelvis opdeles på personalekategori eller stillingsbetegnelse. Du kan udtrække sammenlignelige tal for hele staten og for andre statslige arbejdspladser.

Lønoverblik er udarbejdet i fællesskab af Moderniseringsstyrelsen og CFU og er offentligt tilgængeligt på nettet.

Der kan ikke trækkes oplysninger om enkeltpersoners løn via Lønoverblik. Her henvises til enten ØS LDV eller ISOLA.