Fakturadelen i IndFak - implementering

Implementeringsmodellen for IndFak er opdelt i to faser. Den første fase vil være en udskiftning af den eksisterende IndFak løsning

Implementeringen kan med fordel deles op i to faser, hvor fakturadelen implementeres først og indkøbsdelen derefter.

Implementering for institutioner

Implementeringen for de enkelte institutioner vil typisk forløbe over 4 uger, hvor institutionen skal deltage i et opstartsmøde samt 2 workshops.

Overblik over IndFak2 implementeringen

Vi har udarbejdet to dokumenter som viser, hvilke opgaver der skal forberedes og gennemføres, undervejs i implementeringsforløbet

 Tusindben for IndFak2 implementering (docx)

"to do" liste til IndFak2 implementering (pdf)

Workshop præsentationer IndFak2

Under implementeringsforløbet er der et opstartsmøde og to workshop dage, som institutionerne

På opstartsmødet får du status på IndFak2 projektet samt en gennemgang af implementeringsforløbet.

Præsentation fra opstartsmøde (pdf)

Workshop dag 1 er en introduktions/undervisningsdag for centrale superbruger, centrale fakturafordeler og administratorer.

Workshop 1 præsentation (pdf)

Workshop dag 2 en opsætnings- og oplæringsdag hovedsagligt for administratorer (Med administratorer menes de personer der skal oprette nye bruger, opsætte prokura, lave filtre mv.)

Workshop 2 præsentation (pdf)

Disponenthieraki i IndFak

I IndFak2 skal der opsættes et disponent hierarki, således dokumenterne automatisk kan sendes videre til godkenderne. Inden opsætningsworkshop skal institutionerne indsende oversigt over deres organisationshierarki.

Vejledning i disponent-hieraki (pdf)

Skabelon disponent-hieraki (xlsx)

Eksempel disponent-hieraki (xlsx)

Opsætning af Navision Stat

I forbindelse med overførsel af stamdata fra Navision Stat er det muligt at opsætte udeladelses filtre. Udeladelsesfiltre benyttes til at filtrere de data (fx. dimensionsværdier), der ikke skal overføres til IndFak2.
 Den aktuelle dimensionsopsætning i Navision Stat overføres til IndFak2. Alle spærrede dimensioner og dimensionsværdier overføres ikke, og det ikke er muligt at kontere på spærrede dimensionskombinationer i IndFak2.
Find vejledning til GIS udeladelsesfiltre (pdf)
 

 Idriftsættelse af brugere på IndFak

Vi har udarbejdet opstartsmateriale i forbindelse med at IndFak2 tages i brug i den enkelte institution. Materialet viser hvordan du kommer på systemet og udfører de første aktiviteter. Velkomstmail er tænkt, som et generisk eksempel, institutioner selv kan tilpasse.

Velkommen til IndFak2 (eksempel) (docx)

Sådan kommer du i gang med IndFak2, fakturadel (docx)