IndFak

Moderniseringsstyrelsen har i 2014 gennemført et genudbud på IndFak. Der er indgået kontrakt med systemleverandøren Miracle A/S om levering af et brugervenligt standardsystem.

Hvad er IndFak

Moderniseringsstyrelsen stiller et fælles system til rådighed for de statslige institutioner, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen.

IndFak bruges blandt andet til at:

•  modtage kataloger og bestille varer
•  oprette, behandle og afsende ordrer
•  modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer

Systemet omfatter ikke bogføring og betaling, til dette anvendes statens økonomistyringssystem Navision Stat.

Målgruppe

Statsinstitutioner

For statsinstitutioner i ØSC, der benytter Navision Stat, er det obligatorisk at anvende IndFak til fakturahåndtering og i stadigt øget omfang til digitale indkøb.

Statsinstitutioner som ikke indgår i ØSC, kan vælge om de vil benytte IndFak. Der vil i den forbindelse blive indgået en implementeringsaftale, som også nævnt under selvejende institutioner.

Selvejende institutioner

IndFak kan benyttes af de statslige selvejende institutioner, men det er i udgangspunktet ikke obligatorisk. Alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, kan vælge at benytte IndFak.

De selvejende institutioner vil ved brug af IndFak skulle indgå selvstændige implementeringsaftaler med Moderniseringsstyrelsen.

Nyhedsbrev og info

Har du interesse i IndFak, er du velkommen til at rette henvendelse via modstoko@modst.dk.

Læs mere om priser og servicebeskrivelse her

Ønsker du og din institution at få løbende nyt om IndFak, kan du tilmelde dig vores IndFak nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev til IndFak

Find tidligere nyheder