Målgruppe

ISOLA henvender sig til HR-, sekretariats- og personalemedarbejdere i statslige institutioner samt selvejeinstitutioner og selvstændige offentlige virksomheder (universiteter, gymnasier, erhvervsskoler, tekniske skoler, DSB, Folkekirken m.fl.), der skal fremstille oplæg til lokale lønforhandlinger, talgrundlag til fastlæggelse af institutionens løn- eller personalepolitik eller rapportere om løn- og personalemæssige forhold.

ISOLA henvender sig derfor bredt til alle statslige arbejdspladser, også de virksomheder, der for eksempel ikke anvender SLS i deres lønanvisning. Også virksomheder, der er under Statens Administration, eller selvejeinstitutioner, der er med i et løn- og HR-fællesskab, kan få adgang til deres egne tal i ISOLA. Sådanne virksomheder kan også give det administrative fællesskab lov til at få adgang til deres løn- og fraværsdata, så de centralt har mulighed for at lave rapporter/benchmark, eller de kan få adgang til egen data.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det statslige løn- og forhandlingssystem, samt til personaleforhold og registreringer af disse i de statslige lønsystemer. Desuden er det en fordel med grundlæggende kundskaber i brug af internettet og Microsoft Excel.