Kursus

Bliv fortrolig med at bruge ISOLA til at trække statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads.

Formål

Formålet med kurset er at give dig kendskab til ISOLA og HRmeter, og de grundlæggende principper bag statistikkerne

Efter kurset er rustet til at anvende statistikkerne til udtræk og analyser på eget område og foretage sammenligninger med øvrige dele af staten.

 

Målgruppe

HR-, sekretariats- og personalemedarbejdere i statslige institutioner, der skal fremstille oplæg til lokale lønforhandlinger, talgrundlag til fastlæggelse af institutionens løn- eller personalepolitik, eller rapportere om de lønmæssige og personalemæssige forhold.

Kurset er målrettet statslige medarbejdere, der ikke tidligere - eller kun i begrænset omfang - har brugt ISOLA.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det statslige løn- og forhandlingssystem, samt til personaleforhold, og har en grundlæggende viden om brug af internettet og Excel-regneark.  

 

Indhold

Kurset gennemgår de fleste af statistikområderne i ISOLA, og kommer til at dreje sig dels om lønstatistikker til lønstyring og lønforhandling, og dels om statistikker og nøgletal til ledelsesinformation, herunder statistikker om fravær og personaleomsætning.  

Kursusprogrammet er praktisk orienteret og veksler mellem gennemgang af statistikker og selvstændige øvelser i ISOLA.  

 

Praktisk information

Varighed: 1 dag, kl. 9-16
Afholdes hos DB Vision, Fensmarkgade 3, Kbn N.

Pris: 2.950,- ekskl. moms

 

Tilmelding

Tilmeld dig kurset i Campus.