Formål

I ISOLA kan du finde statistikker om løn, fravær og personale på din arbejdsplads og sammenligne disse på tværs af staten.

Eksempler - Hvad kan ISOLA bruges til?

 

Lønstyring
I ISOLA kan du finde statistikker og nøgletal om lønniveauer, lønspredning og lønsammensætning på din arbejdsplads, og du kan samtidig sammenligne med andre arbejdspladser i staten. Du kan altså bruge ISOLA til at få et godt overblik over lønforhold i staten, så din ledelse er rustet til at træffe beslutninger om fremtidens løn og løndannelse.

 

Ledelsesinformation
Mange af statistikkerne i ISOLA kan anvendes på forskellige niveauer fra helt overordnede nøgletal til personspecifikke oplysninger. I ISOLA kan du sammensætte og skræddersy ledelsesinformation helt efter behov. Du kan trække nøgletal om løn, fravær og personale for din egen arbejdsplads, og med HRmeter kan du modtage rapporter helt automatisk.

 

Lokal lønforhandling
ISOLA tilbyder flere statistikker og datakilder, som kan være en stor støtte både til forberedelse af lønforhandlingerne og som udgangspunkt for de individuelle forhandlinger. Du kan også med fordel benytte værktøjet Lønoverblik, som giver et fælles grundlag til lokale lønforhandlinger mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller medarbejderen.