Anvendelse

ISOLA rummer en bred vifte af statistikker opdelt i to hovedgrupper: Lønstatistikker og Personalestatistikker.

Lønstatistikkerne omfatter følgende hovedområder:
· Indeksregner - til sammenligning og benchmarking af større personalegrupper.
· Løntillæg - til analyse og opfølgning på anvendelsen af nye lønsystemer.
· Indplacering - viser lønniveauet for nyansættelser.
· Lønstruktur - angiver forskydninger i lønstrukturen.
· Lønudvikling - til opfølgning på den lokale løndannelse.

Personalestatistikkerne dækker over følgende områder:
· Fravær - lokale fraværsstatistikker.
· Personaleomsætning - viser personalebevægelser i form af afgange
og tilgange.
· Personalefordelinger - hurtige oversigtstabeller over personalesammensætningen.
· Socialt kapitel - til opfølgning på måltal for ansatte i særlige ordninger.
 

Kom godt i gang med at anvende ISOLA og HRmeter 

Med denne vejledning til ISOLA kan du komme godt i gang med ISOLA.

Med denne vejledning til HRmeter kan du komme godt i gang med HRmeter.