Anvendelse

I HRmeter-rapporterne kan du tilføje mange forskellige figurer og tabeller om personale, fravær og løn. Du kan for eksempel finde figurer og tabeller med:

 • Kønsfordeling
 • Aldersfordeling
 • Fordeling på personalekategorier eller stillingsbetegnelser
 • Socialt kapitel
 • Personaleomsætning
 • Personaleomsætning fordelt på alder og køn
 • Personaleomsætning over tid
 • Sygefravær fordelt på personalegrupper
 • Sygefravær over tid
 • Fraværstyper
 • Gennemsnitsløn
 • Ligeløn
 • Lønindeks
 • Lønsammensætning
 • Tillægsfordeling
 • Lønspredning

I mange af figurerne og tabellerne har du mulighed for at sammenligne med en anden arbejdsplads eller bagud over tid.

Her kan du se et eksempel på en HRmeter-rapport (pdf)og et eksempel på den medfølgende vejledning (pdf).

 

Andre links