Forhandlingsdatabasen

Finansministeriets forhandlingsdatabase er et værktøj til at trække simple såvel som avancerede informationer om årsværk og lønninger for staten og den enkelte virksomhed.

Gå til den offentlige adgang

Gå til den beskyttede adgang
(kræver brugernavn og password)

Baggrund

Finansministeriets Forhandlingsdatabase er oprindeligt udviklet til brug for de centrale overenskomstforhandlinger mellem CFU og Finansministeriet. Den danner grundlag for lønsumsopgørelser og merudgiftsberegningerne ved forhandlingerne. Forhandlingsdatabasen kan dog også anvendes til at give dig overblik over din institution, da den indeholder information om både antal årsværk, lønsum mv., samt demografiske oplysninger om fx køn og alder.

Offentlig adgang

Forhandlingsdatabasen har en offentligt tilgængelig adgang, som er et unikt redskab til at søge information om lønforhold i staten. Der er organisationer på lønmodtagersiden, der underviser deres tillidsrepræsentanter i hvordan man man finder informationer om løn i denne database.

Adgang til egne data

Personalemedarbejdere i staten kan få adgang til en beskyttet del af Forhandlingsdatabasen (NB: kræver password), hvor det er muligt at se detaljerede oplysninger om løn for medarbejdere i egen virksomhed, helt ned på personniveau. For at få adgang til denne del af systemet, skal du søge om brugernavn og password til ISOLA og Forhandlingsdatabasen.