Campus

Campus indeholder e-læring og understøtter administration af kompetenceudvikling.

Campus er det offentliges læringsløsning, der giver adgang til over 120 fælles e-læringskurser samt institutionernes lokale kursuskataloger. Campus drives af Moderniseringsstyrelsen, der udvikler kurser i samarbejde med arbejdspladserne og driver det bagvedliggende system.

”Campus har til formål at gøre kompetenceudvikling i det offentlige mere effektivt, målrettet og strategisk.”Campus kort fortalt

  •         Campus er baseret på et standard LMS (LearningManagement System), med åbne grænseflader til andre offentlige systemer (HR,ERP, WEB etc.)

  •         Campus hostes og vedligeholdes af KMD, og alle data ligger i Danmark.

  •         Campus er obligatorisk for statens institutioner, men selvejende institutioner, regioner og kommuner frivilligt kan tilslutte sig.

  •         Campus indeholder ca. 120 fælles e-læringskurser, som for størstedelens vedkommende er gratis at benytte, fortilsluttede
     organisationer