Videnportal

Videnportal - Platform for videndeling
Moderniseringsstyrelsen og Kammeradvokaten har oprettet en videnportal, hvor Finansministeriet og øvrige statslige institutioner omfattet af kammeradvokataftalen kan få adgang til juridiske paradigmer og responsa og andet skriftligt materiale fra Kammeradvokaten. Videnportalen er en central platform for videndeling mellem Kammeradvokaten samt Finansministeriet og øvrige statslige institutioner omfattet af kammeradvokataftalen.

Retningslinjer for Kammeradvokatens videnportal
Videnportalens indhold er første skud på stammen for at sikre større videndeling ved siden af øvrigt videndelingsmateriale, der er tilgængeligt for alle interesserede på Kammeradvokatens hjemmeside, herunder bl.a. Aktindsigtshåndbogen. Moderniseringsstyrelsen og Kammeradvokaten vil løbende udvikle indholdet på videnportalen i forhold til at imødekomme de ønsker og udfordringer, som de statslige indkøbere står overfor.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer, som nærmere regulerer de statslige indkøberes brug af videnportalen. 

Læs retningslinjer for Videnportal

Paradigmer
Videnportalen indeholder juridiske paradigmer fra Kammeradvokaten i form af eksempler på juridiske standarddokumenter, som er vurderet at have en generel interesse, inden for kontrakter og udbud, offentlig organisering, insolvens og rekonstruktion, proces og retssager samt ansættelsesret.

Responsa
Herudover vil Kammeradvokaten tilgængeliggøre fremtidige udtalelser i form af responsa, som Kammeradvokaten har afgivet til statslige indkøbere omfattet af kammeradvokataftalen.

Responsa er Kammeradvokatens udtalelser til intern eller ekstern brug om, hvad der må antages at være gældende ret i en konkret situation, og som er defineret som et responsum af den statslige indkøber, samt appel- og forligsindstillinger.

Før responsa lægges ud på videnportalen, orienterer Kammeradvokaten den pågældende statslige indkøber om dette og sikrer sig, at den statslige indkøber accepterer udlæggelsen på videnportalen. Der vil derfor være en vis periode fra åbning af videnportalen til, at responsa bliver tilgængelige på videnportalen.

Her finder du videnportalen
Videnportalen ligger på Kammeradvokatens Extranet, der er en sikker onlineservice, som Kammeradvokaten benytter til samarbejde, videndeling og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere.

Moderniseringsstyrelsen administrerer og vedligeholder brugeradgange til videnportalen. Statslige indkøbere får adgang til videnportalen hos Moderniseringsstyrelsen ved at skrive til advokatindkob@modst.dk  

Hvis en statslig indkøber ønsker Kammeradvokatens rådgivning omkring brug af dokumenter på videnportalen i forbindelse med en konkret sag, skal henvendelse ske direkte til Kammeradvokaten, og rådgivning ydet i forbindelse hermed vil blive afregnet i henhold til de til enhver tid gældende satser i kammeradvokataftalen. Kammeradvokaten kan ikke holdes ansvarlig for brug af materiale på videnportalen, hvis Kammeradvokaten ikke har ydet rådgivning i forbindelse med brugen.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner i Moderniseringsstyrelsen er specialkonsulent Ata Ghilassi, Atagh@modst.dk, og chefkonsulent Marianne Stigborg, Marst@modst.dk, Statens Indkøb, Compliance & Kontraktstyring.
Kontaktperson hos Kammeradvokaten er videnchef Sanne Dahl Fredslund, sdfr@kammeradvokaten.dk