Vejledning

Vejledning for indkøb af juridiske tjenesteydelser 

Vejledningen har til formål at understøtte, at indkøb af juridisk bistand er fagligt velbegrundet, nødvendigt og økonomisk effektivt. Den kan anvendes uanset om købet foretages hos Kammeradvokaten eller hos andet advokatfirma. 

Vejledningen tager udgangspunkt i indkøbets fire faser: forberedelse, bestilling, sagsstyring og evaluering og afslutning. Vejledningen henvender sig til dig, som skal indkøbe juridiske tjenesteydelser – eller overvejer at gøre det – uanset omfanget af den ydelse, du overvejer at indkøbe. 
Vejledningen beskriver de væsentligste elementer i Kammeradvokataftalen, herunder hvordan man tilslutter sig aftalen, og hvilke muligheder der er for hjemtage sager eller for at bruge anden advokat. 
Til vejledningen hører en række bilag, der giver eksempler på Kammeradvokataftalens værktøjer, og en oversigt over de forskellige sagskoder Kammeradvokaten inddeler ydelserne i ved afregning. 
Har du brug for yderligere viden, kan du tilmelde dig kursus om indkøb af juridiske tjenesteydelser, der afholdes to gange årligt, eller bestille et oplæg f.eks. til afdelingsmøde eller erfa-møder. Har du konkrete spørgsmål til vejledningen kan du også kontakte os  på advokatindkob@modst.dk.

Det anbefales, at de enkelte institutioner udarbejder egne vejledninger og strategisk tager stilling til brugen af Kammeradvokaten. Et eksempel på en sådan vejledning er udarbejdet af Bygningsstyrelsen (pdf). Et andet eksempel på en vejledning er Ankestyrelsen, der sammen med Kammeradvokaten har udarbejdet en rejsevejledning (pdf)

Har du brug for rådgivning eller sparring kan du læse mere her.