Valg af advokat i enkeltsager

Indkøbere af juridisk bistand er ifølge Kammeradvokataftalen som udgangspunkt forpligtet til at anvende Kammeradvokaten ved indkøb af juridisk bistand. 

Andre advokater end Kammeradvokaten kan dog anvendes i de tilfælde, hvor de tværgående faglige synergier, som ligger til grund for en samlet ordning, ikke gør sig gældende med særlig vægt. 

Det er den enkelte statslige institution, der selv vurderer og beslutter, om en sag skal løses af Kammeradvokaten eller af en anden advokat. 

Moderniseringsstyrelsen skal alene orienteres, når institutioner anvender andre advokater end Kammeradvokaten.  

Orientering til Moderniseringsstyrelsen skal ske ved at sende en mail til advokatindkob@modst.dk med angivelse af den valgte advokat og en kort beskrivelse af sagen.  

Hvorfor bruge anden advokat?

Ved at anvende andre advokater i enkeltsager, hvor det er hensigtsmæssigt, kan der skabes konkurrence om opgaven med henblik på at opnå bedst mulige pris og kvalitet.

Det er derved muligt for de statslige institutioner fx at få indsigt i:
  • Markedsudviklingen og tendenser i forhold til ydelser og services
  • Markedspriserne
  • Kompetencerne i markedet
  • Geografiske fordele fx i form af lokalkendskab eller besparelser i forhold til transport  
Styrkede indkøbskompetencer giver den enkelte statslige institution et bedre grundlag for at indkøbe den rette faglige kvalitet til den bedst mulige pris. 

Indsigt i markedsvilkår vil således også gøre de statslige kunder bedre i stand til at kontraktstyre indkøbet hos Kammeradvokaten. 

Indkøbspolitik

Det anbefales, at de enkelte institutioner udarbejder egne vejledninger og strategisk tager stilling til brugen af Kammeradvokaten og om mulig brug af anden advokat. Et eksempel på en sådan vejledning er udarbejdet af Bygningsstyrelsen (pdf).

Spørgsmål vedrørende brug af anden advokat

Har du brug for rådgivning eller sparring i forbindelse med indkøb af juridiske tjenesteydelser, herunder brug af anden advokat, er du velkommen til at kontakte os på advokatindkob@modst.dk.