Spørgsmål og svar

Er der nogen formelle krav, jeg skal opfylde, når jeg sender en sag til Kammeradvokaten? 
Nej. Det vigtigste er, at du beskriver opgaven og dine forventninger, så Kammeradvokaten bliver i stand til at udarbejde en aftalebekræftelse og lave et salæroverslag.

Hvad gør jeg, når jeg modtager aftalebekræftelse, salæroverslag og statusrapport? 
Når du modtager materiale fra Kammeradvokaten, er det vigtigt, at du sikrer dig:
- at bekræftelsen svarer til det, som I har aftalt. 
- at salæroverslaget og det estimerede tidsforbrug lyder rimeligt i forhold til det arbejde, som skal udføres. 
- at der ikke er noget uventet i den statusrapport, som du har modtaget. 

Svarer det ikke til, hvad du havde forventet, bør du tage en drøftelse med den kontaktperson hos Kammeradvokaten, som er på sagen, så I sikrer jer, at I får afstemt jeres forventninger – både til sagens forløb og til den pris, som du skal betale for Kammeradvokatens behandling af sagen. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at anvende en anden advokat? 
Kammeradvokaten er som nævnt primær leverandør af advokatydelser til de statslige institutioner. Aftalen giver dog mulighed for, at der kan anvendes andre advokater, hvor de tværgående faglige synergier, som ligger til grund for en samlet ordning, ikke gør sig gældende med særlig vægt.

Anvendelse af anden advokat kan ske efter godkendelse fra Finansministeriet ved henvendelse via advokatindkob@modst.dk, hvor I redegør for, hvad det er for en opgave, I har behov for at få løst, og hvorfor I ønsker at anvende en anden advokat end kammeradvokaten