Oplæg og kurser

Kurser i indkøb af advokatydelser

Formålet med kurset er at give dig viden og redskaber, som gør dig i stand til at foretage et effektivt og omkostningsbevidst indkøb af advokatydelser, uanset om indkøbet sker via aftalen med Kammeradvokaten eller om en opgave løses af et andet advokatfirma. 

Deltagerne får mulighed for at få svar på konkrete problemstillinger, overblik over Kammeradvokataftalens muligheder for at kontraktstyre, inspiration til tilrettelæggelse af indkøbsprocesser og indblik i, hvordan man strategisk kan planlægge løsning af juridiske opgaver. 

Kurset henvender sig til alle, der, som led i deres arbejde, har brug for at indkøbe juridiske tjenesteydelser. Kurset tager udgangspunkt i dine konkrete udfordringer og gennemgår de problemstillinger, der kan opstå før, undervejs og efter indkøbet er indgået. 

Det er et generelt kursus om indkøb af juridiske tjenesteydelser, der udbydes til alle statens institutioner. 

Der udbydes også individuelle oplæg, som kan afholdes på afdelingsbasis. Kontakt os for at høre nærmere på advokatindkob@modst.dk

Målgruppe
Alle indkøbere af juridiske tjenesteydelser. 
Indhold 
Med udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger gennemgår vi, hvordan du med fordel kan samarbejde med advokater om løsning af opgaven, herunder hvordan du: 
- sikrer, at I kun betaler det aftalte
- sikrer, at I får den forventede ydelse 
- tilrettelægger samarbejdet med advokaten effektivt 
- løser eventuelle uoverensstemmelser 

Forudsætninger 
Der er ingen særlige krav for at deltage i kurset, men deltagerne opfordres til at medtage konkrete problemstillinger, som relaterer sig til indkøb hos advokater, og som derved kan danne grundlag for drøftelser og erfaringsudveksling.
Metode 
Præsentation af materiale ved oplægsholderen og inddragelse af eksempler fra deltageres indkøb af juridiske tjenesteydelser samt evt. brug af cases.
Tilmelding
Der er endnu ikke fastsat en dato for et kommende kursus i indkøb af advokatydelser. 

Såfremt du har interesse i at deltage eller har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte advokatindkob@modst.dk