Strategi og mål

Moderniseringsstyrelsen blev etableret d. 31. oktober 2011 og samler Finansministeriets arbejde med økonomistyring, overenskomster og ledelse i staten.

Dermed er skabt et stærkt afsæt til at frigøre de betydelige ressourcer, der ligger i modernisering af de offentlige overenskomster, en bedre offentlig økonomistyring og bedre ledelse. Samtidig er Moderniseringsstyrelsen Finansministeriets koncernfælles funktioner for økonomi, HR, service og kommunikation.

Den overordnede retning for Moderniseringsstyrelsen er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision.

Finansministeriets mission og vision

Mission
Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor.

Vision
Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde

Moderniseringsstyrelsen skal frigøre ressourcer i den offentlige sektor, og der er fire strategiske pejlemærker for dette arbejde. Moderniseringsstyrelsen skal:

· Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor
· Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken
· Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse
· Sætte en ny standard for koncernstyring i staten

Medarbejderne er Moderniseringsstyrelsens afgørende aktiv

Medarbejderne skal være så kompetente, at de kan opbygge det nødvendige faglige fundament for at skabe forandring. Og de skal være så dygtige og engagerede, at de i mødet med samarbejdspartnere og interessenter kan gøre den afgørende forskel, der skal til, for at indfri styrelsens mål.

Kompetente ledere - der sætter retning, inspirerer til nytænkning og effektivisering samt har fokus på helhed - er et centralt element heri.

Styringsdokument

Læs mål- og resultatplan for Moderniseringsstyrelsen for 2017:

Mål- og resultatplan for Moderniseringsstyrelsen 2017 (pdf).