Center for Koncernstyring

Her finder du en oversigt over kontorerne i Center for Koncernstyring.

Direktør: Poul Taankvist

Vicedirektør: Linda Nordstrøm Nissen

Koncern HR

Kontorchef Anne Kirstine Damsager

Opgaver:

 • Rådgivning af koncernens ledere i HR-relaterede spørgsmål
 • Personaleadministrative opgaver
 • Rekruttering og onboarding
 • Medarbejder- og lederudvikling
 • Understøttelse og udvikling af præstationsledelse i form af PULS
 • Personalepolitikker og retningslinjer
 • Personalejura og aftaler
 • HR-relateret ledelsesinformation og løbende analyser
 • Trivselsmålinger mm.
 • Tidsregistrering og fraværsadministration
 • Vært for departementernes personalechefnetværk

 

Vicedirektør: Hanne Lund-Christensen

Koncern Økonomi

Kontorchef Jon Simonsen

Opgaver:

 • Drifts-, investerings-, likviditets-, projekt- og lønbudget
 • Løbende budgetsager og interne budgetanalyser
 • Ledelsesinformation
 • Årsrapporter
 • Finanslovsprocesser (FL, TB)
 • Opfølgning på business cases
 • Koncernstyring
 • Indkøb i Finansministeriets koncern
 • Resultat- og direktørkontrakter
 • Regnskab
 • Kreditor- og debitoradministration
 • Øvrige regnskabsmæssige opgaver
 • Sekretariatsbetjening af driftsledelsen

Vicedirektør: Maria Damborg Hald

Koncern Service 

Kontorchef Anne Kjær

Opgaver:

 • Facility Management
 • Reception og telefonomstilling
 • Frugt, kantine, kaffe og mødeservering
 • Multifunktionsmaskiner, kontorartikler og av-udstyr
 • Telefoner og tablets
 • Post og pakker
 • Flytning og indretning
 • Arbejdsmiljø og beredskab
 • Sekretærcenter
 • Støttesystemer
 • Reservechaufførordningen