Center for Ledelse og Arbejdsgiverpolitik

Her finder du en oversigt over kontorerne i Center for Ledelse og Arbejdsgiverpolitik

Direktør: Poul Taankvist
Vicedirektør: Linda Nordstrøm Nissen
 

Implementering af Overenskomster 

Kontorchef Tina Feldt Jessing

Opgaver:

 • Forhandling, fortolkning og implementering af overenskomster og aftaler
 • Rådgivning af statens arbejdsgivere i aftaler og overenskomster med afsæt i god arbejdsgiveradfærd
 • Varetagelse af sager i det fagretslige system
 • Sagsbehandling af klassificeringssager og sager om særlige rådgivere
 • Delegerede overenskomster og aftaler inden for Forsvaret, DSB og Politiet mv.
 • Deltagelse i Kommunernes Lønningsnævn og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
 • Redaktion af Personale Administrativ Vejledning, PAV
 • Målrettet og effektiv anvendelse af lokale lønmidler
 • Understøttelse af implementering af nye overenskomster på undervisnings- og forskningsområdet
 • Partsprojekter og moderniseringsprojekter på overenskomstområdet


Jura & Pension

Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller

Opgaver:

 • Tjenestemandslov, tjenestemandspensionslov, mv.
 • Pensionsjura, vederlag for ministre mv.
 • Regler og aftaler mv. vedr. statens dækning af tjenestemandspension uden for det egentlige tjenestemandsområde
 • Pensionsretlige udtalelser, administration af helbredssager og sekretariatsbetjening af Helbredsnævnet
 • Vejledning om god adfærd i det offentlige
 • Vejledning om Kodex VII - Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen
 • Rådgivning af statens arbejdsgivere vedrørende ansættelsesret, afskedigelser mv. og forhandling af afskedssager  

 

Arbejdsmiljø, Samarbejde & Kompetenceudvikling

Kontorchef Maja Maar Outzen

Opgaver:

 • Varetage statslige arbejdsgiverinteresser på arbejdsmiljøområdet
 • Gennemføre analyser på arbejdsmiljøområdet
 • Bidrage til initiativer der medvirker til at reducere sygefravær i staten
 • Implementere god arbejdsgiveradfærd, herunder understøtte en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur
 • Drive partsfælles indsatser for godt samarbejde og psykisk arbejdsmiljø
 • Forhandle tværgående generelle aftaler
 • Samarbejdssekretariatet, SU-udvalget og Samarbejdsnævnet
 • Understøtte målrettet kompetenceudvikling i staten


Ledelsesudvikling 

Fg. kontorchef Trine Dahl

Opgaver:

 • Udvikling og implementering af en række lederudviklingsforløb
 • Udvikling og gennemførelse af enkelt-aktiviteter, såsom masterclasses, netværk og gå-hjem-møder om ledelsesrelevante temaer
 • Sekretariat for rekruttering af departementschefer
 • Sekretariat for Forum for Offentlig Topledelse