Arbejdsgiver

Her finder du en oversigt over kontorerne i Arbejdsgiversøjlen

Direktør: Niels Gotfredsen
Vicedirektør: NN
 

Overenskomster & Jura 

Kontorchef Carsten Holm
Kontorchef Grith Sandst Poulsen

Opgaver:

 • Tjenestemandslov, tjenestemandspensionslov, mv.
 • Pensionsjura, vederlag for ministre mv.
 • Regler og aftaler mv. vedr. statens dækning af tjenestemandspension uden for det egentlige tjenestemandsområde
 • Pensionsretlige udtalelser, administration af helbredssager og sekretariatsbetjening af Helbredsnævnet
 • Pensionsøkonomiske beregninger
 • Vejledning om god adfærd i det offentlige
 • Forhandling af aftaler og overenskomster, herunder implementering af aftaler
 • Rådgivning vedr. aftaler og overenskomster
 • Rådgivning vedr. aftalerne på chefområdet
 • Rådgivning vedr. afskedigelser
 • Deltagelse i mæglingsmøder, voldgift, mv.
 • Delegerede overenskomster og aftaler inden for Forsvaret, DSB og Politiet mv.
 • Deltagelse i Kommunernes Lønningsnævn og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
 • Redaktion af Personale Administrativ Vejledning, PAV
 • SU-sekretariatet

 

Undervisning & Forskning

Kontorchef Inge Friis Svendsen

Opgaver:

 • Forhandling af overenskomster og aftaler på undervisnings- og forskningsområdet
 • Understøttelse af implementering af nye overenskomster på undervisnings- og forskningsområdet
 • Rådgivning af statens arbejdsgivere på undervisnings- og forskningsområdet 
   


HR og ledelse


Kontorchef Grith Sandst Poulsen

Opgaver:

 • Måling af og opfølgning på organisatorisk og individuel performance
 • Målrettet kompetenceudvikling i staten
 • Nedbringelse af sygefravær
 • Målrettet og effektiv anvendelse af lønmidler
 • Sekretariat for rekruttering af departementschefer
 • Udvikling af topledertalenter
 • Sekretariat for Forum for Offentlig Topledelse
 • Udbyder af udviklingsprogrammerne ”Talent for ledelse” og ”Ny leder i staten”.
 • Europæisk samarbejde om HR og ledelse

 

Koncern HR

Kontorchef Mikkel Plannthin

Opgaver:

 • Personaleadministrative opgaver
 • Rekruttering
 • Kompetenceudvikling
 • Performance Management
 • Organisation
 • Personalepolitik
 • Personalejura
 • Løn – og personalestatistik
 • Trivselsmålinger 
   


 Analyse

Kontorchef Helene May Vibholt
Kontorchef Jesper Roest 

Opgaver:

 • Analyser, herunder budget- og lønanalyser
 • Tværgående kompetencecenter inden for analyse og projektledelse
 • Strategiudvikling
 • Beregningsteknik vedr. reguleringsordning