Arbejdsgiver

Her finder du en oversigt over kontorerne i Arbejdsgiversøjlen

Direktør: Poul Taankvist
Vicedirektør: Inge Friis Svendsen
 

Analyse

Kontorchef Peter Amstrup-Kappel

Opgaver:

 • Analyser, herunder budget- og lønanalyser
 • Tværgående kompetencecenter inden for analyse og projektledelse
 • Strategiudvikling
 • Beregningsteknik vedr. reguleringsordning

Center for Implementering af Overenskomster 

Kontorchef Anne Braad og kontorchef Tina Feldt Jessing

Opgaver:

 • Forhandling, fortolkning og implementering af overenskomster og aftaler
 • Rådgivning af statens arbejdsgivere i aftaler og overenskomster med afsæt i god arbejdsgiveradfærd
 • Rådgivning i aftalerne på chefområdet
 • Delegerede overenskomster og aftaler inden for Forsvaret, DSB og Politiet mv.
 • Deltagelse i Kommunernes Lønningsnævn og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
 • Redaktion af Personale Administrativ Vejledning, PAV
 • Målrettet og effektiv anvendelse af lokale lønmidler
 • Forhandling af overenskomster og aftaler på undervisnings- og forskningsområdet
 • Understøttelse af implementering af nye overenskomster på undervisnings- og forskningsområdet
 • Rådgivning af statens arbejdsgivere på undervisnings- og forskningsområdet 


Jura & Pension

Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller

Opgaver:

 • Tjenestemandslov, tjenestemandspensionslov, mv.
 • Pensionsjura, vederlag for ministre mv.
 • Regler og aftaler mv. vedr. statens dækning af tjenestemandspension uden for det egentlige tjenestemandsområde
 • Pensionsretlige udtalelser, administration af helbredssager og sekretariatsbetjening af Helbredsnævnet
 • Pensionsøkonomiske beregninger
 • Vejledning om god adfærd i det offentlige
 • Vejledning om Kodex VII - Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen
 • Rådgivning vedr. afskedigelser
 • Deltagelse i mæglingsmøder, voldgift, mv.  

 

Arbejdsmiljø, Samarbejde & Kompetenceudvikling

Kontorchef Ida Krarup

Opgaver:

 • Varetage statslige arbejdsgiverinteresser på arbejdsmiljøområdet
 • Tilvejebringe data og analyser på arbejdsmiljø- og sygefraværsområdet
 • Nedbringe sygefravær
 • Implementere god arbejdsgiveradfærd, herunder understøtte en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur
 • Drive partsfælles indsatser for godt samarbejde og psykisk arbejdsmiljø
 • Forhandle tværgående generelle aftaler
 • Samarbejdssekretariatet, SU-udvalget og Samarbejdsnævnet
 • Understøtte målrettet kompetenceudvikling i staten


Koncern HR

Kontorchef Anne Kirstine Damsager

Opgaver:

 • Personaleadministrative opgaver
 • Rekruttering
 • Kompetenceudvikling
 • Performance Management
 • Organisation
 • Personalepolitik
 • Personalejura
 • Løn – og personalestatistik
 • Trivselsmålinger