Arbejdsgiver

Her finder du en oversigt over kontorerne i Arbejdsgiversøjlen

Direktør: Poul Taankvist
Vicedirektør: Inge Friis Svendsen
 

Overenskomster & Aftaler 

Kontorchef Carsten Holm

Opgaver:

 • Forhandling af aftaler og overenskomster, herunder implementering af aftaler
 • Rådgivning vedr. aftaler og overenskomster
 • Rådgivning vedr. aftalerne på chefområdet
 • Delegerede overenskomster og aftaler inden for Forsvaret, DSB og Politiet mv.
 • Deltagelse i Kommunernes Lønningsnævn og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
 • Redaktion af Personale Administrativ Vejledning, PAV
 • SU-sekretariatet
 • Måling af og opfølgning på organsiatorisk og individuel performance
 • Målrettet kompetenceudvikling i staten
 • Nedbringelse af sygefravær
 • Målrettet og effektiv anvendelse af lønmidler

 

Jura & Pension

Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller

Opgaver:

 • Tjenestemandslov, tjenestemandspensionslov, mv.
 • Pensionsjura, vederlag for ministre mv.
 • Regler og aftaler mv. vedr. statens dækning af tjenestemandspension uden for det egentlige tjenestemandsområde
 • Pensionsretlige udtalelser, administration af helbredssager og sekretariatsbetjening af Helbredsnævnet
 • Pensionsøkonomiske beregninger
 • Vejledning om god adfærd i det offentlige
 • Vejledning om Kodex VII - Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen
 • Rådgivning vedr. afskedigelser
 • Deltagelse i mæglingsmøder, voldgift, mv.

 

Undervisning & Forskning

Kontorchef NN
Konstitueret Tina Feldt Jessing

Opgaver:

 • Forhandling af overenskomster og aftaler på undervisnings- og forskningsområdet
 • Understøttelse af implementering af nye overenskomster på undervisnings- og forskningsområdet
 • Rådgivning af statens arbejdsgivere på undervisnings- og forskningsområdet 
    

Koncern HR

Kontorchef Anne Kirstine Damsager

 • Personaleadministrative opgaver
 • Rekruttering
 • Kompetenceudvikling
 • Performance Management
 • Organisation
 • Personalepolitik
 • Personalejura
 • Løn – og personalestatistik
 • Trivselsmålinger  


Analyse

Kontorchef Peter Amstrup-Kappel
Kontorchef Helene May Vibholt (barsel)

Opgaver:

 • Analyser, herunder budget- og lønanalyser
 • Tværgående kompetencecenter inden for analyse og projektledelse
 • Strategiudvikling
 • Beregningsteknik vedr. reguleringsordning