Rammesætning

Implementering skal tænkes med allerede fra projektets start.

Implementering er en vigtig del af et succesfuldt projekt, som ofte er stærkt undervurderet. Det kan være et problem, hvis implementeringen starter for sent og ikke tilpasses rammesætningen. Derfor bør overvejelserne om implementering starte allerede i analysefasen.

Projektejer

Vigtige overvejelser: 

  • Hvad er præmisserne og målet for implementeringen (økonomi, tidsplaner, forventet resultat, projektets kompleksitet)?
  • Hvem bliver berørt af den kommende implementering, og hvad vil være vigtigt for dem? Søg viden om modtagerne - fx hos kollegaer, der kender dem.
  • Klar rollefordeling: Hvem gør hvad? Hvordan sikrer vi optimal overlevering af opgaver og information, f.eks. mellem projektleder og implementeringsansvarlig hos såvel brugere som projektejere?
  • Valg af implementeringsstrategi (denne skal indgå i PID).

Redskaber og eksempler: