Statens Koncernsystem (SKS)

Tidsfrister for godkendelse af regnskaber i SKS.

SKS er det koncernregnskabssystem, hvori Moderniseringsstyrelsen indsamler data fra alle bogføringspligtige institutioner i staten. Systemets data anvendes til at opstille det samlede statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten.
 
SKS benyttes af ansatte i ministerier, styrelser og institutioner, som arbejder med bevillingsfordeling, vedligeholdelse af lokale stamdata, regnskabsgodkendelse m.m.
 
Selve den månedlige, kvartalsvise og årlige regnskabsgodkendelse foretages ligeledes i SKS. 
 
En nærmere beskrivelse af Statens KoncernSystem findes under 'SKS regnskaber'

De nærmere tidsfrister for godkendelse af regnskaber i SKS fremgår af nedenstående tidsplan.
Dato Beskrivelse Kalender
02-09-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 07.2017 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
05-09-2017

Sidste dag i SKS for periode 08.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 08.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-09-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 09.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
04-10-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 08.2017 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
04-10-2017

Sidste dag i SKS for periode 09.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 09.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-10-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 10.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
10-10-2017

Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3

Statens Koncernsystem (SKS)
02-11-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 09.2017 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
02-11-2017

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 3. kvartal 2017

Statens Koncernsystem (SKS)
03-11-2017

Sidste dag i SKS for periode 10.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 10.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
04-11-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 11.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
27-11-2017

Det er nu muligt at mappe delregnskaber, vedrørende det nye finansår (2018), til underkonti, der kun findes i 2018

Statens Koncernsystem (SKS)
02-12-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 10.2017 (kun obligatorisk for instutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
05-12-2017

Sidste dag i SKS for periode 11.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 11.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-12-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 12.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
Vis arkiv