Statens Koncernsystem (SKS)

Tidsfrister for godkendelse af regnskaber i SKS.

SKS er det koncernregnskabssystem, hvori Moderniseringsstyrelsen indsamler data fra alle bogføringspligtige institutioner i staten. Systemets data anvendes til at opstille det samlede statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten.
 
SKS benyttes af ansatte i ministerier, styrelser og institutioner, som arbejder med bevillingsfordeling, vedligeholdelse af lokale stamdata, regnskabsgodkendelse m.m.
 
Selve den månedlige, kvartalsvise og årlige regnskabsgodkendelse foretages ligeledes i SKS. 
 
En nærmere beskrivelse af Statens KoncernSystem findes under 'SKS regnskaber'

De nærmere tidsfrister for godkendelse af regnskaber i SKS fremgår af nedenstående tidsplan.
Dato Beskrivelse Kalender
31-10-2014

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 3 kvartal 2014

Statens Koncernsystem (SKS)
31-10-2014

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 09 2014 for institutioner der ikke betjenes af ØSC

Statens Koncernsystem (SKS)
05-11-2014

Sidste dag i SKS for periode 10 2014

Statens Koncernsystem (SKS)
06-11-2014

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 11 2014

Statens Koncernsystem (SKS)
03-12-2014

Sidste dag i SKS for periode 11 2014

Statens Koncernsystem (SKS)
03-12-2014

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 10 2014 for instutioner der ikke betjenes af ØSC

Statens Koncernsystem (SKS)
04-12-2014

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 12 2014

Statens Koncernsystem (SKS)
Vis arkiv