Samlet oversigt

Du kan se en samlet oversigt over vigtige datoer og kørsler fra alle kalendere nedenfor.Dato Beskrivelse Kalender
21-08-2017

Seneste indrapportering til SLS 2 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
23-08-2017
Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
23-08-2017

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
24-08-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
24-08-2017

Sidste frist for indlæsning af prognose 2 2017 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
25-08-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
28-08-2017

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
28-08-2017

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
31-08-2017

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-08-2017

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
02-09-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 07.2017 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
05-09-2017

Sidste dag i SKS for periode 08.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 08.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-09-2017

Sidste dag i Navision periode 08.2017

Navision Stat
05-09-2017

Seneste indrapportering til SLS 1 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
06-09-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 09.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
07-09-2017

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
08-09-2017

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
11-09-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 08.2017
Momsrefusion
13-09-2017


Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.
Statens Lønsystem (SLS)
19-09-2017

Seneste indrapportering til SLS 2 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
21-09-2017

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
21-09-2017

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
22-09-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
25-09-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
26-09-2017

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
26-09-2017

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
29-09-2017

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
29-09-2017

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
01-10-2017

Første dag for indlæsning af prognose 3 2017 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
04-10-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 08.2017 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
04-10-2017

Sidste dag i Navision periode 09.2017

Navision Stat
04-10-2017

Sidste dag i SKS for periode 09.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 09.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-10-2017

Seneste indrapportering til SLS 1 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
05-10-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 10.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
09-10-2017

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
10-10-2017

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
10-10-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 09.2017
Momsrefusion
10-10-2017

Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3

Statens Koncernsystem (SKS)
13-10-2017

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
19-10-2017

Seneste indrapportering til SLS 2 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
23-10-2017

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
23-10-2017

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
24-10-2017

Sidste frist for indlæsning af prognose 3 2017 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

24-10-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
25-10-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
26-10-2017
SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
26-10-2017

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
31-10-2017

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.
Statens Lønsystem (SLS)
31-10-2017

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
02-11-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 09.2017 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
02-11-2017

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 3. kvartal 2017

Statens Koncernsystem (SKS)
03-11-2017

Sidste dag i Navision periode 10.2017

Navision Stat
03-11-2017

Sidste dag i SKS for periode 10.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 10.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
04-11-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 11.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-11-2017

Seneste indrapportering til SLS 1 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
08-11-2017

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
09-11-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 10.2017
Momsrefusion
09-11-2017

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
14-11-2017

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
20-11-2017

Seneste indrapportering til SLS 2 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
22-11-2017

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
22-11-2017

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
23-11-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
24-11-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
26-11-2017

Første dag for indlæsning af grundbudget for 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
27-11-2017

Det er nu muligt at mappe delregnskaber, vedrørende det nye finansår (2018), til underkonti, der kun findes i 2018

Statens Koncernsystem (SKS)
27-11-2017
SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
27-11-2017

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
30-11-2017

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
30-11-2017

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
02-12-2017

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 10.2017 (kun obligatorisk for instutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
04-12-2017

Seneste indrapportering til SLS 1 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
05-12-2017

Sidste dag i Navision periode 11.2017

Navision Stat
05-12-2017

Sidste dag i SKS for periode 11.2017. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 11.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-12-2017

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
06-12-2017

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 12.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-12-2017

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
11-12-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 11.2017
Momsrefusion
11-12-2017

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.
Statens Lønsystem (SLS)
19-12-2017

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
19-12-2017

Seneste indrapportering til SLS 2 lønkørsel er kl 12

Statens Lønsystem (SLS)
20-12-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
21-12-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
21-12-2017

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
22-12-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
26-12-2017
SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
26-12-2017

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
29-12-2017

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.
Statens Lønsystem (SLS)
29-12-2017

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-12-2017

Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
01-04-2018

Første dag for indlæsning af prognose 1 2017 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
Vis arkiv