Samlet oversigt

Du kan se en samlet oversigt over vigtige datoer og kørsler fra alle kalendere nedenfor.Dato Beskrivelse Kalender
19-12-2017

Seneste indrapportering til SLS 2 lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
19-12-2017

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
20-12-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
21-12-2017

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
21-12-2017

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
22-12-2017

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
26-12-2017

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
26-12-2017
SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
29-12-2017

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.
Statens Lønsystem (SLS)
29-12-2017

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-12-2017

Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
05-01-2018

Opsat frist i SKS for departementers godkendelse af PDF-regnskab for periode 11.2017

Statens Koncernsystem (SKS)
08-01-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
09-01-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
10-01-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
11-01-2018

Sidste dag i SKS for periode 12.2017. Umiddelbart derefter er PDF-regnskaber for periode 12.2017 tilgængelige i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
12-01-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 13.2017 idet 2017 er default til 10. februar 2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
12-01-2018

Navision-brugere skal foretage Afslut år (i regnskabsperioder).

Navision Stat
16-01-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
19-01-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 12.2017
Momsrefusion
22-01-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
23-01-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
23-01-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
24-01-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
24-01-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
25-01-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
25-01-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
27-01-2018

Opsat frist i SKS for departementers godkendelse af PDF-regnskab for periode 12.2017

Statens Koncernsystem (SKS)
29-01-2018

Sidste dag i Navision periode 13,1.2017 (efterposteringsperioden for institutioner).

Navision Stat
29-01-2018

Sidste dag i SKS periode 13,1.2017.

Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 13.1.2017 i SKS til brug for afstemning i Navision.

Statens Koncernsystem (SKS)
31-01-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-01-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
05-02-2018

Primosaldi for regnskabsår 2017 i SKS er beregnet for sidste gang ved indlæsning af de sidste poster til periode 13,2.2017.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-02-2018

Sidste dag i SKS for periode 13,2.2017 (efterposteringsperiode departementer). Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 13.2017 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-02-2018

Sidste dag i Navision for periode 13,2.2017 (efterposteringer for departementerne).

Navision Stat
06-02-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 01.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-02-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
07-02-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
08-02-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
09-02-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 13.2017
Momsrefusion
14-02-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
19-02-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
19-02-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
20-02-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
20-02-2018

Sidste dag i Navision hvor Årsafslutning/Nulstil Finans for 2017 kan gennemføres.

Navision Stat
20-02-2018

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 4. kvartal 2017 inkl. periode 13.

Statens Koncernsystem (SKS)
20-02-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
21-02-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
22-02-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
23-02-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
23-02-2018

Sidste dag i Navision periode 01.2018

Navision Stat
23-02-2018

Sidste dag i SKS for periode 01.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 01.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
24-02-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 02.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
26-02-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 01.2018

Momsrefusion
28-02-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
28-02-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
06-03-2018

Sidste dag i SKS for periode 02.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 02.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-03-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
06-03-2018

Sidste dag i Navision periode 02.2018

Navision Stat
07-03-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
07-03-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 03.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
08-03-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
12-03-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 02.2018

Momsrefusion
13-03-2018

Offentliggørelse af årsrapporter for 2017

Statsregnskabet
13-03-2018

Ministeriernes frist for regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen

Statsregnskabet
13-03-2018

Offentliggørelse af statsregnskabet for 2017

Statsregnskabet
14-03-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
19-03-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
20-03-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
20-03-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
21-03-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
21-03-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
22-03-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
23-03-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 01.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
23-03-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
28-03-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
30-03-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
01-04-2018

Første dag for indlæsning af prognose 1 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
04-04-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 02.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
05-04-2018

Sidste dag i Navision periode 03.2018

Navision Stat
05-04-2018

Sidste dag i SKS for periode 03.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 03.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-04-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 04.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-04-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
07-04-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
08-04-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
10-04-2018

Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 1 2018

Udgiftsopfølgning
11-04-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 03.2018

Momsrefusion
16-04-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
18-04-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
19-04-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
19-04-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
20-04-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
20-04-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
23-04-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
24-04-2018

Sidste frist for indlæsning af prognose 1 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
25-04-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
30-04-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
30-04-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
03-05-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 03.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
03-05-2018

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 1. kvartal 2018 .

Statens Koncernsystem (SKS)
04-05-2018

Sidste dag i Navision periode 04.2018

Navision Stat
04-05-2018

Sidste dag i SKS for periode 04.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 04.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-05-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 05.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
07-05-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
08-05-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
09-05-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
10-05-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 04.2018

Momsrefusion
17-05-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
22-05-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
23-05-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
23-05-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
24-05-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
24-05-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
25-05-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
25-05-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
31-05-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-05-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
05-06-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 04.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
06-06-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
06-06-2018

Sidste dag i SKS for periode 05.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 05.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-06-2018

Sidste dag i Navision periode 05.2018

Navision Stat
07-06-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 06.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
07-06-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
08-06-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
12-06-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 05.2018

Momsrefusion
14-06-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
20-06-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
21-06-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
21-06-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
22-06-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
22-06-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
25-06-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
25-06-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
29-06-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
29-06-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
01-07-2018

Første dag for indlæsning af prognose 2 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
04-07-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 05.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
05-07-2018

Sidste dag i SKS for periode 06.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 06.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige

Statens Koncernsystem (SKS)
05-07-2018

Sidste dag i Navision periode 06.2018

Navision Stat
06-07-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 07.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-07-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
09-07-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
10-07-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
11-07-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 06.2018

Momsrefusion
16-07-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
20-07-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
21-07-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
23-07-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
23-07-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
24-07-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
25-07-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
25-07-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
31-07-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-07-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
06-08-2018

Sidste dag i Navision periode 07.2018

Navision Stat
06-08-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
06-08-2018

Sidste dag i SKS for periode 07.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 07.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige

Statens Koncernsystem (SKS)
07-08-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 08.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
07-08-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
08-08-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
10-08-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 07.2018

Momsrefusion
10-08-2018

Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 2 2018

Udgiftsopfølgning
14-08-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
15-08-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 06.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
15-08-2018

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 2. kvartal 2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
22-08-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
23-08-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
23-08-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
24-08-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
24-08-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
24-08-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
24-08-2018

Sidste frist for indlæsning af prognose 2 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
27-08-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
31-08-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
31-08-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
03-09-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 07.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
05-09-2018

Sidste dag i SKS for periode 08.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 08.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-09-2018

Sidste dag i Navision periode 08.2018

Navision Stat
06-09-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 09.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-09-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
07-09-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
08-09-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
12-09-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 08.2018

Momsrefusion
14-09-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
19-09-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
20-09-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
20-09-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
21-09-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
21-09-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
24-09-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
25-09-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
28-09-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
28-09-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
01-10-2018

Første dag for indlæsning af prognose 3 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
04-10-2018

Sidste dag i SKS for periode 09.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 09.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
04-10-2018

Sidste dag i Navision periode 09.2018

Navision Stat
04-10-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 08.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC)

Statens Koncernsystem (SKS)
05-10-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 10.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
08-10-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
09-10-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
10-10-2018

Sidste frist for indtastning af TB tal i SB hvis de skal indgå i Udgiftsopfølgning 3 2018

Udgiftsopfølgning
10-10-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 09.2018

Momsrefusion
10-10-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
16-10-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
22-10-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
23-10-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
23-10-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
24-10-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
24-10-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
24-10-2018

Sidste frist for indlæsning af prognose 3 2018 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
25-10-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
25-10-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
31-10-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-10-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
02-11-2018

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 3. kvartal 2018

Statens Koncernsystem (SKS)
02-11-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 09.2018 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
06-11-2018

Sidste dag i SKS for periode 10.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 10.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-11-2018

Sidste dag i Navision periode 10.2018

Navision Stat
06-11-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
07-11-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 11.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
07-11-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
08-11-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
12-11-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 10.2018

Momsrefusion
14-11-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
15-11-2018

Første dag for indlæsning af grundbudget for 2019 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
21-11-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
22-11-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
22-11-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
23-11-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
23-11-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
23-11-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
26-11-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
27-11-2018

Det er nu muligt at mappe delregnskaber, vedrørende det nye finansår (2019), til underkonti, der kun findes i 2019.

Statens Koncernsystem (SKS)
30-11-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
30-11-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
02-12-2018

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 10.2018 (kun obligatorisk for instutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
05-12-2018

Sidste dag i Navision periode 11.2018

Navision Stat
05-12-2018

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl 14.

Statens Lønsystem (SLS)
05-12-2018

Sidste dag i SKS for periode 11.2018. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 11.2018 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-12-2018

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 12.2018.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-12-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen

Statens Lønsystem (SLS)
07-12-2018

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
12-12-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 11.2018

Momsrefusion
13-12-2018

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
14-12-2018

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 14.

Statens Lønsystem (SLS)
17-12-2018

Seneste indrapportering til Pension er kl. 15:00

Statens Lønsystem (SLS)
17-12-2018

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
18-12-2018

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
18-12-2018

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
19-12-2018

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
21-12-2018

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
28-12-2018

SKB tømmer/opfylder FF1 finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
28-12-2018

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
31-12-2018

Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2019 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
Vis arkiv