Samlet oversigt

Du kan se en samlet oversigt over vigtige datoer og kørsler fra alle kalendere nedenfor.



Dato Beskrivelse Kalender
01-10-2016

Første dag for indlæsning af prognose 3 2016, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM.

04-10-2016

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 08.2016 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
05-10-2016

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12.

Statens Lønsystem (SLS)
05-10-2016

Sidste dag i Navision periode 09.2016

Navision Stat
05-10-2016

Sidste dag i SKS for periode 09.2016. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 09.2016 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
06-10-2016

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 10.2016

Statens Koncernsystem (SKS)
06-10-2016

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
07-10-2016

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
12-10-2016

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 09.2016

Momsrefusion
13-10-2016

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
19-10-2016

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12.

Statens Lønsystem (SLS)
20-10-2016

Seneste indrapportering til Pension.

Statens Lønsystem (SLS)
20-10-2016

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
21-10-2016

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
24-10-2016

Sidste frist for indlæsning af prognose 3 2016 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
24-10-2016

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
24-10-2016

Data fra Pensioner kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
25-10-2016

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
31-10-2016

SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
31-10-2016

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
02-11-2016

Departementernes frist for godkendelse af PDF-regnskab for 3. kvartal 2016

Statens Koncernsystem (SKS)
02-11-2016

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 09.2016 (kun obligatorisk for institutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
03-11-2016

Sidste dag i SKS for periode 10.2016. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 10.2016 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
03-11-2016

Sidste dag i Navision periode 10.2016

Navision Stat
04-11-2016

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12.

Statens Lønsystem (SLS)
04-11-2016

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 11.2016

Statens Koncernsystem (SKS)
07-11-2016

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
08-11-2016

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
11-11-2016

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 10.2016

Momsrefusion
14-11-2016

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
18-11-2016

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12.

Statens Lønsystem (SLS)
21-11-2016

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
21-11-2016

Seneste indrapportering til Pension.

Statens Lønsystem (SLS)
22-11-2016

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
22-11-2016

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
23-11-2016

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
25-11-2016

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
26-11-2016

Første dag for indlæsning af grundbudget for 2017 der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
27-11-2016

Det er nu muligt at mappe delregnskaber, vedrørende det nye finansår (2017), til underkonti, der kun findes i 2017

Statens Koncernsystem (SKS)
30-11-2016

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
30-11-2016

SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
02-12-2016

Frist for godkendelse af PDF-regnskab for periode 10.2016 (kun obligatorisk for instutioner, der ikke betjenes af ØSC).

Statens Koncernsystem (SKS)
05-12-2016

Sidste dag i SKS for periode 11.2016. Umiddelbart derefter dannes PDF-regnskaber for periode 11.2016 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.

Statens Koncernsystem (SKS)
05-12-2016

Seneste indrapportering til SLS 1. lønkørsel er kl. 12.

Statens Lønsystem (SLS)
05-12-2016

Sidste dag i Navision periode 11.2016

Navision Stat
06-12-2016

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 1. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
06-12-2016

Aktuel periode i Dynamisk Rapportering ændres til 12.2016

Statens Koncernsystem (SKS)
07-12-2016

Data fra SLS 1. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
09-12-2016

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 11.2016

Momsrefusion
13-12-2016

Løn fra 1. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
16-12-2016

Seneste indrapportering til Pension.

Statens Lønsystem (SLS)
19-12-2016

SLS Nemkontofil med pension er indlæst hos Danske Bank.

Statens Lønsystem (SLS)
19-12-2016

Seneste indrapportering til SLS 2. lønkørsel er kl. 12.

Statens Lønsystem (SLS)
20-12-2016

Data fra Pension kan indlæses i lokale økonomisystemer.

Statens Lønsystem (SLS)
20-12-2016

SLS Nemkontofil med lønudbetaling vedr. 2. lønkørsel er indlæst hos Danske Bank. Lønstandsning kan foretages frem til dagen før dispositionsdatoen.

Statens Lønsystem (SLS)
21-12-2016

Data fra SLS 2. lønkørsel overført via ØDUP kan indlæses i de lokale økonomisystemer og i ØSLDV.

Statens Lønsystem (SLS)
23-12-2016

Moderniseringsstyrelsen udbetaler bevillingerne (12-delsrate) som skal indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskab.

Selvstændig likviditet
30-12-2016

SKB tømmer/opfylder FFI finansieringskonti (institutionerne konterer på konto 7464).

Selvstændig likviditet
30-12-2016

Løn/pension fra 2. lønkørsel er til disposition for modtageren.

Statens Lønsystem (SLS)
31-12-2016

Sidste frist for indlæsning af grundbudget for 2017, der skal indgå i udgiftsopfølgning til FM

Udgiftsopfølgning
Vis arkiv