Momsrefusion

Tidsfrister for Moderniseringsstyrelsens udbetaling af momsrefusion.

Bevillingerne på finansloven til drift og anlægsudgifter gives uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. I stedet refunderes den enkelte institutions momsudgifter via den momsreserve, der er samlet på finanslovens § 35 Generelle reserver. 

Du kan finde reglerne om momsrefusion her

De nærmere tidsfrister for Moderniseringsstyrelsens udbetaling af momsrefusion fremgår af nedenstående tidsplan.

Dato Beskrivelse Kalender
12-11-2014

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 10 2014

Momsrefusion
10-12-2014

Moderniseringsstyrelsen udbetaler købsmomsrefusion for periode 11 2014

Momsrefusion
Vis arkiv