Finansudvalget

Afleveringsfrister for aktstykker der skal behandles i Finansudvalget.

Der kan i løbet af et finansår opstå behov for at gennemføre nye eller ændrede dispositioner i forhold til de bevillinger, der er givet på finansloven. I den forbindelse skal der forlægges aktstykke for Finansudvalget. 
 
En nærmere beskrivelse af Finansministeriets behandling af aktstykker findes under Finansministeriets behandling af aktstykker

Procedure for forretningsgang er nærmere beskrevet i Folketingets vejledning om forretningsgang for behandling af aktstykker (pdf)  

Mødetidspunkter i Finansudvalget samt afleveringsfrister for aktstykker der skal behandles i Finansudvalget fremgår af nedenstående tidsplaner.

Dato Beskrivelse Kalender
03-12-2014

Afleveringsfrist kl. 10.00 til Finansudvalget for møde den 11. december 2014

Finansudvalget
04-12-2014

Møde i Finansudvalget kl. 13.00

Finansudvalget
10-12-2014

Afleveringsfrist kl. 10.00 til Finansudvalget for møde den 18. december 2014

Finansudvalget
11-12-2014

Møde i Finansudvalget kl. 13.00

Finansudvalget
18-12-2014

Møde i Finansudvalget kl. 13.00

Finansudvalget
Vis arkiv