Finansudvalget

Afleveringsfrister for aktstykker der skal behandles i Finansudvalget.

Der kan i løbet af et finansår opstå behov for at gennemføre nye eller ændrede dispositioner i forhold til de bevillinger, der er givet på finansloven. I den forbindelse skal der forlægges aktstykke for Finansudvalget. 
 
En nærmere beskrivelse af Finansministeriets behandling af aktstykker findes under Finansministeriets behandling af aktstykker

Procedure for forretningsgang er nærmere beskrevet i Folketingets vejledning om forretningsgang for behandling af aktstykker (pdf)  

Mødetidspunkter i Finansudvalget samt afleveringsfrister for aktstykker der skal behandles i Finansudvalget fremgår af nedenstående tidsplaner.

Dato Beskrivelse Kalender
02-12-2015

Afleveringsfrist til møde i Finansudvalget torsdag d. 10. december 2015

Finansudvalget
03-12-2015

Møde i Finansudvalget

Finansudvalget
10-12-2015

Møde i Finansudvalget

Finansudvalget
17-12-2015

Møde i Finansudvalget (ingen nye aktstykker)

Finansudvalget
Vis arkiv