Bevillingslovene

Tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet

Finansloven er statens samlede budget og indeholder de bevillinger, der er grundlaget for, at staten kan afholde udgifter og modtage indtægter.

Du kan læse mere om bevillingslovenes opstilling her >>>

De nærmere tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet fremgår af nedenstående tidsplan.

Tidspunkt

 Begivenhed

24. april 2016

Ministerier:

Aflevering af udgiftsopfølgning 1 for 2016 (B-året) 

1. maj 2016

 

 

 

 

Ministerier:

- Aflevering af FFL17-bidrag (F-året)

- Aflevering af ansøgninger om stillingsoprettelser

Statens Budgetsystem:

- Lukning for decentral indrapportering for §§ 1-29

Skatteministeriet:

- Foreløbigt budgetbidrag til FFL17 for § 38 (pba. maj-vurdering)

9. juni 2016

 

 

 

Ministerier:

Bidrag til følgende oversigter (ændringer fra B- til F-tal):

- Betænkning
- Oversigt over hovedbevægelser
- Ændringer i anlægsinvesteringer

 

9. september 2016

Statens Budgetsystem:
- Åbning for decentral indrapportering af tekniske ÆF (runde 1)

30. september 2016

Ministerier:
- Aflevering af ansøgninger om stillingsoprettelser

5. oktober 2016

Ministerier:
- Aflevering af tekniske ændringsforslag


Statens Budgetsystem:
- Lukning for decentral indrapportering af tekniske ÆF kl. 23.59

31. oktober 2016

 Statens Budgetsystem:

Åbning for decentral indrapportering af politiske ÆF (runde 2)

15. november 2016

Ministerier:
- Aflevering af politiske ændringsforslag


Statens Budgetsystem:
- Lukning for decentral indrapportering af politiske ÆF

22. november 2016

Statens Budgetsystem:
- Åbning af decentral indrapportering af konjunkturbetingede ændringsforslag

25. november 2016

Ministerier:
- Aflevering af konjunkturbetingede ændringsforslag


Statens Budgetsystem:
- Lukning af decentral indrapportering af konjunkturbetingede ændringsforslag