Bevillingslovene

Tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet

Finansloven er statens samlede budget og indeholder de bevillinger, der er grundlaget for, at staten kan afholde udgifter og modtage indtægter.

Du kan læse mere om bevillingslovenes opstilling her >>>

De nærmere tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet fremgår af nedenstående tidsplan.

Dato Beskrivelse Kalender
24-04-2015

Ministerier:

- Aflevering af udgiftsopfølgning 1 for 2015 (B-året)

Bevillingslovene
01-05-2015

Ministerier:

- Aflevering af FFL 16-bidrag inkl. rammeredegørelse for 2016 (F-året)

- Aflevering af ansøgninger om stillingsoprettelser

Bevillingslovene
03-06-2015

Ministerier:

- Betænkning

- Oversigt over hovedbevægelser

- Ændring i anlægsinvesteringer

Bevillingslovene
03-06-2015

Statens Budgetsystem:

- Lukning for decentral indrapportering for §§1-29

Bevillingslovene
03-06-2015

Skatteministeriet:

- Foreløbigt budgetbidrag til FFL16 for §38 (pba. maj-vurdering)

Bevillingslovene
Vis arkiv