Bevillingslovene

Tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet

Finansloven er statens samlede budget og indeholder de bevillinger, der er grundlaget for, at staten kan afholde udgifter og modtage indtægter.

Du kan læse mere om bevillingslovenes opstilling her >>>

De nærmere tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet fremgår af nedenstående tidsplan.

Dato Beskrivelse Kalender
01-05-2014

Aflevering af ansøgninger om stillingsoprettelser

Bevillingslovene
01-05-2014

Aflevering af FFL15-bidraget inkl. rammeredegørelse for 2015 (F-året)

Bevillingslovene
10-06-2014

Skatteministeriets foreløbige budgetbidrag til FFL 15 for §38 (pba. maj-vurdering)

Bevillingslovene
10-06-2014

Lukning af Statens Budgetsystem for decentral indrapportering for §§1-29

Bevillingslovene
10-06-2014

Ministeriernes bidrag til følgende oversigter (ændringer fra B- til F-tal)

- betænkning

- oversigt over hovedbevægelser

- ænderinger i anlægsinvesteringer

Bevillingslovene
Vis arkiv