Bevillingslovene

Tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet

Finansloven er statens samlede budget og indeholder de bevillinger, der er grundlaget for, at staten kan afholde udgifter og modtage indtægter.

Du kan læse mere om bevillingslovenes opstilling her >>>

De nærmere tidsfrister for aflevering af bidrag til bevillingslovene til Finansministeriet fremgår af nedenstående tidsplan.

Dato Beskrivelse Kalender
09-06-2016

Statens Budgetsystem:

- Lukning for decentral indrapportering for §§ 1-29

Skatteministeriet:

- Foreløbigt budgetbidrag til FFL17 for § 38 (pba. maj-vurdering)

Ministerier:

Bidrag til følgende oversigter (ændringer fra B- til F-tal):

- Betænkning
- Oversigt over hovedbevægelser
- Ændringer i anlægsinvesteringer


  

Bevillingslovene
Vis arkiv