Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Velkommen til nye medarbejdere fra ITST

14-10-2011 Økonomistyrelsen

I alt får Økonomistyrelsen ca. 125 nye medarbejdere. Med det nye hold står vi styrket i arbejdet med at realisere den nye regerings målsætninger på it-området.

Det fremgår af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, at IT- og Telestyrelsen (ITST) nedlægges, og at opgaverne fordeles til fire ressortområder (Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Forsvarsministeriet).

Parterne har arbejdet hårdt på at dele opgaver og medarbejdere, så alle, der skulle til Økonomistyrelsen fik hurtigt besked. Og det er lykkedes. Finansministeriet/Økonomistyrelsen overtager hovedparten af opgaverne fra den tidligere it-søjle. I alt får vi ca. 125 nye medarbejdere.

Med det nye hold står Økonomistyrelsen styrket i arbejdet med at realisere den nye regerings målsætninger på it-området. Herunder den fællesoffentlige digitaliseringsindsats, en ny it-politik og målsætningerne om, at al kommunikation mellem borger, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden 2015. Der skal endvidere igangsættes en omfattende digitaliseringsindsats på de store velfærdsområder.

Vi ønsker, at de mange nye medarbejdere fra ITST hurtigt bliver en integreret del af Økonomistyrelsen og er derfor glade for, at vi har fået sat navn og ansigter på – og kan komme i gang med et godt samarbejde.