Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Øget styring af den offentlige sektor - Økonomistyrelsen deles i to

20-01-2011 Økonomistyrelsen

20. januar 2011 sker der en større omlægning på Finansministeriets område, som også påvirker Økonomistyrelsen og dermed vores kunder.

Facaden på Sct. Annæ Palæ

Effektiv drift med Statens Administration

Økonomiservicecentret (ØSC), Finansservicecentret (FSC) og Finansministeriets nye koncernfælles Center for personaleadministration inkl. de nuværende opgaver og medarbejdere samles i en ny styrelse, der får et rendyrket fokus på effektiv drift på tværs af staten: Statens Administration. Økonomistyrelsens nuværende vicedirektør Sune Stausholm konstitueres som direktør i den nye styrelse, som kommer til at være ca. 520 medarbejdere.

Økonomistyrelsen med fokus på styring og modernisering

Den resterende del af Økonomistyrelsen får et klart fokus på at skabe de bedst mulige rammer for en stadig mere effektiv offentlig sektor, herunder bedre styring af de statslige institutioners økonomi og it-projekter samt en øget udbredelse af best practice og videndeling i den samlede offentlige sektor. Økonomistyrelsen får i denne forbindelse tilført opgaver og medarbejdere ved overførsel af digitaliseringsdelen af Center for effektivisering og digitalisering fra departementet samt Ministeriernes projektkontor fra Statens It og bliver i alt ca. 300 medarbejdere.

Tæt samarbejde og kundeorientering

Det er en klar målsætning for begge styrelser at sikre effektivitet og høj kundetilfredshed. I den forbindelse vil det også være en forudsætning, at Økonomistyrelsen og Statens Administration får et meget tæt samarbejde. De to styrelser forbliver derfor under samme tag og vil fortsat have mange formelle og uformelle samarbejdsflader – og på udvalgte områder have fælles administration. 

Medarbejderne følger i væsentlig grad med opgaverne, og Økonomistyrelsens nuværende kunder og samarbejdspartnere kan derfor forvente at have de samme kontaktpersoner og i vidt omfang opleve de samme arbejdsgange som hidtil.

Mere information

Hvis I har spørgsmål til ændringerne, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os. Herudover vil vi løbende opdatere www.oes.dk om begge styrelser, indtil Statens Administration har etableret deres egen hjemmeside.