Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

SAM servicerede Navision Stat databaser overgår til Multitenancy

29-08-2017 Navision Stat

Som en naturlig del af den løbende driftsoptimering, går Moderniseringsstyrelsen, i samarbejde med Statens IT, nu i gang med at klargøre samtlige Navision Stat databaser, serviceret af Statens Administration, for en Multitenancy opsætning

Multitenancy konceptet

Aktuelt indeholder alle Navision Stat databaser deres egen funktionalitet, også i de tilfælde hvor flere databaser afvikles med helt identisk funktionalitet. Med skift til Multitenancy adskilles funktionalitet fra data, hvorefter flere Navision Stat 'tenant' databaser kan dele den samme funktionalitet, via en tilknytning til funktionaliteten, der nu gemmes i en applikationsdatabase.

Fordelene ved denne adskillelse, også kaldet for 'Multitenancy-enabling', er følgende:

  1. I tilfælde af behov for indlæsning af mindre funktionalitetsændringer, kan disse indlæses ad en gang for alle tilknyttede databaser, fremfor en gang pr. database.
  2. Ved opgradering til nye versioner, kan der hurtigere "flyttes" fra en version til en anden version, fx fra NS7.1 til NS9.0. Dette giver samlet set en kortere opgraderingsperiode samt en markant kortere nedetid for den enkelte database og dermed hurtigere re-etablering ad adgangen til regnskaberne for brugerne.

Implementering

Moderniseringsstyrelsen, har sammen med Statens IT i august afviklet en pilottest omfattende en Multitenancy-enabling af 6 databaser under Finansministerierets område med gode testresultatet for både: database adgang, funktionalitet og performance

Derfor er det nu besluttet, at Multitenancy-enable de resterende Navision Stat databaser serviceret af Statens Administration og hostet af Statens IT, svarende til de Navision Stat databaser, hvor Moderniseringsstyrelsen oppebærer systemansvaret.

Processen starter lørdag den 09.09.17 og fortsætter frem til 15.09.17, se også den udarbejdede implementeringsplan (xlsx)

Betydningen af omlægningen

  • Alle databaser fastholder deres eksisterende databasenavne
  • Alle integrationer til øvrige systemer, herunder LDV fastholdes uændret
  • På dato for omlægning, vil der ikke være adgang til Navision Stat databasen enten formiddag eller eftermiddag jf. implementeringsplanen
  • På dato for omlægning, vil der ikke være adgang til Brugeradministrationsmodulet (BAM), hverken formiddag eller eftermiddag

Opgavefordeling ved omlægning

  • Processen følges nøje fra Navision Stat udviklingsenheden ved seniorudvikler, Jakob K. Hansen
  • Selve omlægningen varetages af Statens IT
  • Spørgsmål til processen kan fremsendes til Navision Stat udviklingsenheden via supportpostkassen, modstoko@modst.dk, mærket 'Multitenancy-enabling'