Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

HR-Løsningen anskaffes i to udbud

27-01-2016 Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen har besluttet at anskaffe HR-Løsningen som et HR-modul og et tidsregistrerings-modul

Moderniseringsstyrelsen arbejder på at skabe effektiv og sammenhængende systemunderstøttelse af administrative opgaver i staten. HR-Løsningen er en del af denne vision og omfatter anskaffelse af en løsning, der funktionelt dækker organisationsstyring, personaleadministration og tidsregistrering. 

Markedsdialogen i efteråret 2015 har vist, at markederne for og kravene til HR og tidsregistrering er mere forskellige end forventet. Forretningsbehovene i staten for HR forventes i høj grad at kunne håndteres via fælles standarder, mens tidsregistrering er langt mere forskelligartet og baseret på lokale regler. Moderniseringsstyrelsen har derfor besluttet, at anskaffe HR-Løsningen via to udbud som et HR-modul og et tidsregistrerings-modul.
 
To udbud vil nedbringe den samlede kompleksitet og risiko. Samtidig giver opdelingen bedre fleksibilitet og muligheder for at planlægge de projektforløb, der giver bedst mening for hvert modul.   

HR-Løsningens slutprodukt vil stadig håndtere både organisationsstyring, personaleadministration og tidsregistrering. Moderniseringsstyrelsen vil have fokus på at skabe de nødvendige sammenhænge mellem de to moduler, så HR-Løsningen blandt brugerne opleves som en samlet løsning. 

Det forventes, at HR-modulet udbydes først. Projektet vil i den nærmeste fremtid genplanlægge og melde en ny tidsplan ud på hjemmesiden. 

HR-projektet fortsætter som et projekt og med samme bemanding. 

Eventuelle spørgsmål kan sendes til HR-projektet@modst.dk