Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Offentligt udbud af rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering (Managementkonsulentaftalen)

06-10-2017 Statens indkøb

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om offentligt udbud af rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen (Managementkonsulentaftalen). Der er tale om et genudbud af rammeaftalen, som blev udbudt ved 2017/S 080-154366, og som blev annulleret den 11. september 2017.

Moderniseringsstyrelsen har foretaget ændringer i udbudsmaterialet. Alle tilbudsgivere opfordres derfor til at gennemlæse hele udbudsmaterialet, før tilbud og ESPD udformes og indsendes.

Der afholdes orienteringsmøde om udbuddet torsdag den 12. oktober 2017, kl. 9.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. 

På mødet vil Moderniseringsstyrelsen orientere om udbuddet, herunder proceduren for udfyldelse af tilbud og ESPD samt adgangen til at fremkomme med skriftlige spørgsmål inden tilbudsafgivelse.

 

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele pr. mail til:  StatsligtManagementudbud@modst.dk ,  om man påtænker at deltage, så Moderniseringsstyrelsen kan danne sig et overblik over antallet af deltagere. Hver potentiel tilbudsgiver kan deltage med op til to deltagere. 

Udbudsbekendtgørelsen, EUT nr. 2017/S 192-393756, kan findes på:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/homepage

 

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og kan findes her: her:  https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e40b61a4-09aa-42f5-9110-a4806634c293/homepage

 

Frist for afgivelse af tilbud til Managementkonsulentudbuddet er tirsdag den 7. november 2017, kl. 10.00 . Tilbudsafgivelse skal ske elektronisk, jf. anvisningerne i udbudsmaterialet.