Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Indledende markedsdialog ifm. genudbud af rammeaftale vedrørende indkøb af konferencefaciliteter

27-06-2017 Statens indkøb

Moderniseringsstyrelsen genudbyder en rammeaftale vedrørende konferencefaciliteter. 

Moderniseringsstyrelsen har i januar, februar og marts 2017 gennemført indledende markedsdialog vedrørende genudbuddet af aftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter. Dialogen er ført med nedenstående parter: 
 • Carlson Wagonlit
 • Color Hotel Skagen
 • Danske Hoteller
 • Dansk Erhverv
 • DGI Byen
 • Horesta 
 • Kystvejen Konferencecenter
 • Skt. Helene Centeret
 • American Express
Dialogen er af hensyn til ressourceforbruget blevet gennemført med et begrænset antal deltagere. Udvælgelsen af dialogpartnere er sket på grundlag af objektive og saglige kriterier, således at gruppen af dialogpartnere er blevet sammensat på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til: 
 • Leverandørens størrelse 
 • Geografisk spredning/placering 

Den indledende markedsdialog bestod i ét bilateralt møde mellem hver part og Moderniseringsstyrelsen af ca. 1 times varighed. Møderne havde følgende dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation v. Moderniseringsstyrelsen. 
2. Virksomhedens input til udbuddet. 

Virksomhedens input til udbuddet har på møderne om den indledende markedsdialog været baseret på en spørgeramme, som kan læses her (pdf).