Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Enighed om statslige overenskomster for statens ca. 185.000 ansatte

06-02-2015 Moderniseringsstyrelsen

Finansminister Bjarne Corydon er i dag nået til enighed med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne om nye overenskomster på statens område.

ok logo

Blandt hovedpunkterne er følgende:

  • Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv skøn for reguleringsordningen. Med en lokal løndannelse mv. på skønsmæssigt 2,1 pct. er den samlede lønudvikling i perioden på 6,6 pct.  
  • En garanti for, at den statslige lønudvikling ikke kan overstige den private lønudvikling i perioden. Reguleringsordningen videreføres også i perioden.
  • Enighed om den fælles målsætning, at parterne i overenskomstperioden fra 2018 vil udligne forskellen i lønudviklingen mellem den statslige og private sektor, der er opbygget siden 2008.
  • Styrket indsats fra parterne for at understøtte samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
  • Projekter på undervisningsområdet, der skal understøtte den igangværende implementering af de nye arbejdstidsregler på de gymnasiale og videregående uddannelser.
  • En uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre.
  • Løft af pensionsbidraget for nogle af de lavestlønnede i staten.

Se pressemeddelelse fra Finansministeriet

Se faktaark om CFU-resultatet (pdf)

Se CFU-forlig (pdf). Forliget er korrigeret d. 11. februar 2015 i pkt. II. Generelle lønforhøjelser, 1. afsnit.

Se CFU-bilag (pdf)

Se Akademiker-forlig med bilag (pdf)