Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Nye cirkulærer for statens ansatte i Grønland

08-11-2017 Løn og personale

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 27. oktober 2017 indgået en række aftaler for statens ansatte i Grønland.

Billede af et håndtryk

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om decentrale puljer til polititjenestemænd, kontoransatte tjenestemænd ved politiet og anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland (pdf).

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. for statens tjenestemænd i Grønland (pdf).

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland (pdf).

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland (pdf).

Finansministeriet og Akademikerne har indgået aftale om tillæg til tjenestemandsstillinger i staten i Grønland omfattet af Akademikernes forhandlingsret (pdf).

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte beskæftigelseskonsulenter (pædagogiske assistenter) i Kriminalforsorgen i Grønland (pdf).

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om ændring af aftale om tjenesteboliger i Grønland (pdf).

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om pensionsbidrag af tillæg til FIC-operatører i Naviair i Grønland (pdf).