Jonas, fuldmægtig

Jonas har arbejdet i Moderniseringsstyrelsen siden marts 2017 og er fuldmægtig i Koncernøkonomi. Han er uddannet cand.oecon. fra Aalborg Universitet.

Jonas Krage


Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Min primære arbejdsopgave vil man beskrive som økonomistyring. Det er jo et bredt felt, så hvis jeg skal komme det lidt nærmere, drejer det sig primært om opfølgning på løn og drift. 

Derudover er der en del rådgivningsopgaver. Det kan fx være at hjælpe et kontor med at få overblik over deres lønbudget, så de kan se, om de har råd til at ansætte en vikar etc. I sådan en sag skal jeg hjælpe med at udarbejde en analyse for, hvad der kan lade sig gøre, og så rådgive dem i, hvordan de skal fremlægge deres budgetmuligheder for direktionen.

Hvad kan du særlig godt lide ved at arbejde i Moderniseringsstyrelsen? 

Jeg kan godt lide, at det er en arbejdsplads med gang i. Der er hele tiden nye spændende opgaver, og vi sidder aldrig stille. Der er stor afveksling i de opgaver, vi laver, og vi løber ofte stærkt for at sikre høj kvalitet og præcision i de produkter vi leverer. 

Det tiltaler mig meget, at der er en klar vision for medarbejdere i koncernen. Der er fokus på medarbejderudvikling, vi har månedlige performancesamtaler, og der er mulighed for at rokere til andre teams og stillinger, hvis du gerne vil fortsætte med at udfordre dig selv mest muligt.  


Hvilke kompetencer har du udviklet i Moderniseringsstyrelsen?

Jeg har lært at være meget klar på skrift. Det er nødvendigt, fordi kontorchefer og ledelse er meget travle, så når de skal briefes om sager eller udfordringer, skal det være så kort og konkret som muligt. Det gør, at vi virkelig bliver trænet i at briefe om sager på én side i stedet for 20.

Er der en opgave, som du er særlig stolt over at have været med til at gennemføre? 

Vi er netop nået i mål med første udkast til betalingsmodellen for de koncernfælles funktioner. Det går i grove træk ud på, at vi beregner, hvad institutionerne skal betale for de services, vi leverer herinde, fx HR-services. Det er en model, der er svært gennemskuelig og svær at formidle. Men vi har fået ros for processen og for vores formidling. Så det er en opgave, som jeg er stolt over at have været en del af.


Hvad vil du sige til en, der overvejer at søge job i Moderniseringsstyrelsen? 

Jeg vil til hver en tid anbefale et job i Koncernøkonomi, hvis du kan lide at løbe stærkt og hele tiden udfordre dig selv på at levere højere kvalitet. Koncernøkonomi har en vision om at levere produkter af højeste kvalitet og at udvikle kontorets medarbejdere, hvilket giver et udfordrende og spændende arbejdsmiljø.