Udgiftsopfølgninger i SKS

De kvartalsvise udgiftsopfølgningerne viser en udgiftspolitisk status for udgiftsudviklingen i det forløbne år, og anvendes desuden som en del af grundlaget for udarbejdelsen af finansforslaget for det kommende år.

Når finansloven er vedtaget, og finansåret starter, skal den bevillingsansvarlige myndighed sikre, at den givne bevilling ikke overskrides. Der er derfor både på det lovbundne og på det rammebelagte område behov for en løbende overvågning af, hvorledes udviklingen forløber gennem finansåret.

Udgiftsopfølgningernes formål er at tilvejebringe en udgiftspolitisk status for udgiftsudviklingen i det løbende finansår (B-året) for hvert enkelt ministerområde såvel som for ministerområderne samlet set.

Udgiftsopfølgningerne anvendes desuden som en vigtig del af grundlaget for udarbejdelsen af finanslovforslaget for det kommende finansår (F-året).

Det er Statens Koncernsystem (SKS), der anvendes som grundlag for udgiftsopfølgninger for B-året. I SKS Dynamisk Rapportering findes en række rapporter, der skal anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af udgiftsopfølgninger.